ΓΔ: 1424.04 0.16% Τζίρος: 185.19 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Ideal: Πράσινο φως στην επιστροφή κεφαλαίου 0,12 ευρώ ανά μετοχή

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 4.816.190,52 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,12 ευρώ ανά μετοχή.

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιο», κατά το ποσό των 4.816.190,52 ευρώ με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,12 ευρώ καθώς και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 4.816.190,52 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,12 ευρώ ανά μετοχή και την επιστροφή του ποσού της μείωσης με καταβολή μετρητών στους μετόχους αποφάσισε η σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας IDEAL HOLDINGS A.E. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

Η εταιρεία IDEAL HOLDINGS A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, την 14η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 10:00, έλαβε χώρα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, αποκλειστικά με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με την από 21.10.2022 Πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Στη Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα 155 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 30.765.502 κοινές ονομαστικές μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 40.134.921 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου και συνεπώς υπήρξε απαρτία 77,22%, του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει κατά την ημερομηνία καταγραφής (record date) 293.470 ίδιες μετοχές οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.4548/2018, δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και τα δικαιώματά τους, παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου, αναστέλλονται. Η απαρτία που επετεύχθη επέτρεψε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:

Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιο», κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων δεκαέξι χιλιάδων εκατόν ενενήντα ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (€ 4.816.190,52) με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,12, από €0,40 σε €0,52 και τροποποίηση του άρθρου 5 παρ.1 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 50% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 77,22% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 30.765.502. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 30.765.502. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 30.765.502 (100%), Κατά: 0 (0,00%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%).

Επί του δεύτερου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων δεκαέξι χιλιάδων εκατόν ενενήντα ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (€ 4.816.190,52) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά € 0,12 ανά μετοχή, ήτοι η ονομαστική τιμή της μετοχής να μειωθεί σε €0,52 από €0,40 και την επιστροφή του ποσού της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους και τροποποίηση του άρθρου 5 παρ.1 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 50% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 77,22% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 30.765.502. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 30.765.502. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 30.765.502 (100%), Κατά: 0 (0,00%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%).

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ideal
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ideal: Στο 11,69% το ποσοστό της Truad Verwaltungs

Έως τις 22.12.2023, η Truad κατείχε έμμεσα μέσω αλυσίδας ελεγχόμενων εταιρειών 11,69% του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (που αντιστοιχεί σε 5.613.337 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της Εταιρείας).