ΓΔ: 917.47 -0.54% Τζίρος: 9.80 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 11:35:09 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
intrakom-intracom
Φώτο: Intracom Telecom

Intracom: Εγκρίθηκε το σχέδιο διάσπασης με απόσχιση του κλάδου ακινήτων

Στόχος της απόσχισης του κλάδου ακινήτων είναι η βέλτιστη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας και των επενδυτικών ευκαιριών σε παρόμοια περιουσιακά στοιχεία.

Εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου της Intracom το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης της εταιρείας με απόσχιση του κλάδου των ακινήτων και εισφορά αυτού σε νέα εταιρεία που θα συσταθεί. Στόχος της απόσχισης του κλάδου ακινήτων, είναι να αξιοποιηθεί η ακίνητη περιουσία της εταιρείας και των επενδυτικών ευκαιριών σε παρόμοια περιουσιακά στοιχεία καθώς και η διευκόλυνση πιθανών συνεργειών.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση της

 Η «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2022, εγκρίθηκε το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης της Εταιρείας με απόσχιση του κλάδου των ακινήτων που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στη Διασπώμενη, καθώς και των ακινήτων που η Διασπώμενη έχει μισθώσει δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης του Ν. 1665/1986 και την εισφορά του σε νέα εταιρεία που θα συσταθεί ως 100% θυγατρική της Διασπώμενης, μέσω της διάσπασης με απόσχιση του Κλάδου (η "Επωφελούμενη"), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 54 παρ. 3, 57 παρ. 3, 59 - 74 και 83 - 87 του Ν. 4601/2019, του άρθρου 52 του Ν. 4172/2013, του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016 και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, ως ισχύουν (η "Διάσπαση").

Ειδικότερα, η Διάσπαση θα αφορά στην απόσχιση του Κλάδου του οποίου τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού περιλαμβάνονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30.09.2022, αναφέρει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση και προσθέτει: 

Όλες οι πράξεις και συναλλαγές που θα γίνουν από τη Διασπώμενη και που θα αφορούν στον Κλάδο από την 01.10.2022, ήτοι την επόμενη ημέρα του Ισολογισμού Μετασχηματισμού, βάσει του οποίου γίνεται η Διάσπαση και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Διάσπασης και τη σύσταση της Επωφελούμενης, θα θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται στο όνομα και για λογαριασμό της Επωφελούμενης.

Με την ολοκλήρωση της Διάσπασης (την ημέρα καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της συμβολαιογραφικής πράξης διάσπασης της Διασπώμενης και του καταστατικού ίδρυσης της Επωφελούμενης, μαζί με την σχετική εγκριτική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Διασπώμενης), επέρχονται τα ακόλουθα αποτελέσματα:

(α)     Ιδρύεται η Επωφελούμενη με το καταστατικό που θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Διασπώμενης και θα περιληφθεί στην οριστική πράξη διάσπασης η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου.

(β)      Η Επωφελούμενη υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της μεταβιβαζόμενης σε αυτήν περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό) του Κλάδου.

(γ)      Η Διασπώμενη θα καταστεί μοναδική (100%) μέτοχος της Επωφελούμενης, λαμβάνοντας το σύνολο των μετοχών που θα εκδοθούν στην Επωφελούμενη και ειδικότερα πενήντα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες έντεκα χιλιάδες επτακόσιες πενήντα εννέα (55.611.759) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€ 1) έκαστη.

Η Διασπώμενη μετά την ολοκλήρωση της Διάσπασης, θα παραμείνει εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και θα διατηρήσει δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που δεν αφορούν στη δραστηριότητα του Κλάδου και που θα παραμείνουν στη Διασπώμενη μετά την Διάσπαση.

Επισημαίνεται ότι κατά την ανωτέρω συνεδρίαση της 17ης Νοεμβρίου 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνέταξε την, κατά το άρθρο 61 του Ν. 4601/2019, Εκθεσή του προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία εξηγεί και δικαιολογεί από νομική και οικονομική άποψη το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης της Εταιρείας με απόσχιση του ως άνω Kλάδου.

Η ολοκλήρωση της Απόσχισης τελεί υπό την αίρεση των κατά νόμο απαιτούμενων εγκρίσεων από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και της λήψης όλων των λοιπών αναγκαίων εγκρίσεων. Η Εταιρεία θα ενημερώνει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το επενδυτικό κοινό για την εξέλιξη της διαδικασίας Απόσχισης.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΟΤΕ και Intracom επεκτείνουν το δίκτυο υπηρεσιών τηλεϊατρικής σε νησιά

Στο αναβαθμισμένο Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής θα ενταχθούν νησιά όπως το Αγκίστρι και η Αίγινα αλλά και υποδομές όπως τα καταστήματα κράτησης σε Κορυδαλλό και Αυλώνα. Θα υπάρξει και παροχή υπηρεσιών υγείας κατ' οίκον σε 90 ασθενείς.
intrakom-intracom
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Intracom: Ζημιές 46 εκατ. το α' εξάμηνο πριν την πώληση μετοχών της Ιntrakat

Το πρώτο εξάμηνο το αποτέλεσμα του Ομίλου συνεχίζει να δέχεται αρνητική επίδραση από την κατασκευαστική του δραστηριότητα μέσω της INTRAKAT αλλά και από την INTRADEVELOPMENT. Επιπλέον, περιλαμβάνει κόστος απομείωσης υπεραξίας θυγατρικής και κόστος διάθεσης μετοχών.
intrakom-intracom
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η MAS ΑΕ και η Intracom Telecom αναλαμβάνουν έργο για τον ΔΕΔΔΗΕ

Το έργο περιλαμβάνει τη μελέτη, την προμήθεια, την εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικού και την παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση, θέση σε παραγωγική λειτουργία και υποστήριξη των Κέντρων Ελέγχου Ενέργειας.
intrakom-intracom
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Intracom Telecom και MAS ανέλαβαν την υλοποίηση έργου για τον ΔΕΔΔΗΕ

Το έργο περιλαμβάνει τη μελέτη, την προμήθεια, την εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικού και την παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση, θέση σε παραγωγική λειτουργία και υποστήριξη των Κέντρων Ελέγχου Ενέργειας.