ΓΔ: 1424.04 0.16% Τζίρος: 185.19 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: SATO

SATO: Σημαντική υποχώρηση της κερδοφορίας παρά την αύξηση των πωλήσεων

Με ζημιές 493.000 ευρώ έκλεισε η SATO το εννεάμηνο έναντι κερδών ύψους 331.000 ευρώ πέρυσι. Στα 13,87 εκατ. ευρώ ανήλθε ο τζίρος των πωλήσεων, με τα λειτουργικά κέρδη να υποχωρούν στις 424.000 ευρώ από 1,2 εκατ. ευρώ.

Μικρή αύξηση κατέγραψε ο κύκλος εργασιών του ομίλου καθώς ανήλθε σε 13.870 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο έναντι των 13.632 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2021. Τα Μικτά Κέρδη του ομίλου το εννεάμηνο του 2022 ανήλθαν σε 5.889 χιλ. ευρώ έναντι 5.802 χιλ. ευρώ του αντίστοιχου εννεάμηνο του 2021, με το Μικτό Περιθώριο να βρίσκεται στο 42,46% έναντι 42,56% του αντίστοιχου εννεάμηνο του 2021.

Ο όμιλος για το εννεάμηνο του 2022 παρουσίασε λειτουργικά κέρδη ύψους 424 χιλ. ευρώ στο εννέαμηνο υποχωρώντας σημαντικά από τα 1.208 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου το 2021. Το καθαρά αποτέλεσμα του ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας για το εννεάμηνο του 2022 είναι ζημίες ύψους (493) χιλ. ευρώ (0,0075 ανά μετοχή), αντί κερδών 331 χιλ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου 0,0051 ευρώ ανά μετοχή.

Τα Κέρδη (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων, και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)για το εννεάμηνο του 2022 είναι κέρδη ύψους 1.283 χιλ. ευρώ, αντί κερδών 1.962 χιλ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου

Στις 19.9.2019 ,η Διοίκηση της Εταιρείας ανακοίνωσε, ότι επετεύχθη συμφωνία εξυγίανσής της, την επικύρωση της οποίας, σύμφωνα με τα άρθρα 106 β και δ του Ν. 3588/2007, όπως ισχύει, και κατατέθηκε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών προς επικύρωση. Δικάσιμος για την εξέταση της εν λόγω αίτησης ορίστηκε η 20η Νοεμβρίου 2019. Στις 20.11.2019 δικάστηκε από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών η εν λόγω αίτηση. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών δεν προέβη σε απόφαση επί του αιτήματος της Εταιρείας, η οποία αναμένεται να εκδοθεί εντός του έτους.

Για τις συνέπειες από την εκτίναξη των τιμών ρεύματος, η εταιρεία αναφέρει πως η ενεργειακή κρίση που ξεκίνησε πρόσφατα, το βάθος και εύρος της οποίας δεν δύναται να εκτιμηθεί επί του παρόντος, συμβάλλει στη δημιουργία ενός κλίματος αβεβαιότητας αναφορικά με την επίδραση των πληθωριστικών πιέσεων στην κατανάλωση, τις επενδύσεις και κατ’ επέκταση στην οικονομική ανάπτυξη. Η άνοδος των τιμών της ενέργειας σε συνδυασμό με τις διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες οι οποίες αυξάνουν τα κόστη μεταφοράς και παραγωγής, έχουν τροφοδοτήσει ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις διεθνώς, μεγεθύνοντας την αβεβαιότητα για την επίπτωσή τους στον ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης των προσεχών ετών. Επιπλέον, ο πόλεμος στην Ουκρανία ασκεί περαιτέρω πίεση στις τιμές της ενέργειας και κατ’ επέκταση στον πληθωρισμό.

Αναφορικά με τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ουκρανία αξίζει να σημειωθεί ότι ο όμιλος δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην Ελλάδα και δεν έχει πελάτες ή προμηθευτές οι οποίοι προέρχονται από χώρες που πλήττονται άμεσα από τις πολεμικές συγκρούσεις.

Καθώς τα δεδομένα μεταβάλλονται διαρκώς, οποιεσδήποτε εκτιμήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις από την ενεργειακή κρίση και τον πόλεμο στην Ουκρανία στην εγχώρια οικονομία, την αγορά του κλάδου των επίπλων γραφείων και σπιτιού και κατ’ επέκταση στα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου υπόκεινται σε υψηλό βαθμό αβεβαιότητας. Η εταιρεία παρακολουθεί προσεκτικά και αξιολογεί συνεχώς τις εξελίξεις.

H παρατεταμένη διάρκεια της πανδημίας (Covid-19), ενδεχομένως να έχουν ουσιώδεις αρνητικές συνέπειες στη λειτουργία βασικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένου του κλάδου των επίπλων γραφείων και σπιτιού σε έκταση και σε βαθμό που επί του παρόντος δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν ή να ποσοτικοποιηθούν. Γενικότερα, οι οποιεσδήποτε εκτιμήσεις σχετικά με την επίδραση της πανδημίας Covid-19, στην ελληνική οικονομία και την εγχώρια αγορά επίπλων για το επόμενο χρονικό διάστημα υπόκεινται σε υψηλό βαθμό αβεβαιότητας, καθώς τα φαινόμενα βρίσκεται σε εξέλιξη

Ειδικότερα ως προς την επίδραση της πανδημίας Covid-19 στον όμιλο αναφέρεται ότι τα έσοδα από πωλήσεις επίπλων γραφείου και σπιτιού δεν έχουν επηρεαστεί μέχρι στιγμής αρνητικά από τις πρόσφατες εξελίξεις με την πανδημία κορωνοϊου και από τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί από την ελληνική κυβέρνηση. Σε κάθε περίπτωση, το περιβάλλον παραμένει ιδιαίτερα ρευστό καθώς τα δεδομένα για την ένταση και τη διάρκεια της πανδημίας μεταβάλλονται διαρκώς καθιστώντας οποιασδήποτε ποσοτικές εκτιμήσεις αναφορικά με την μελλοντική επίδραση στα έσοδα του ομίλου, ιδιαιτέρως δυσχερείς. Ο όμιλος και η εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ακολουθεί τις κρατικές οδηγίες.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ