ΓΔ: 1428.49 0.31% Τζίρος: 22.18 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 11:51:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
FlexoPack
Φώτο: FlexoPack

Flexopack: Διανομή μερίσματος 0,14 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε η ΓΣ

Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος χρήσεως 2022 ορίσθηκε η Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2023 και η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει τη Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2023.

Τη διανομή (καταβολή) προς τους μετόχους της εταιρείας μερίσματος συνολικού ποσού 1.765.916,10 ευρώ (μεικτό ποσό), από τα κέρδη της περιόδου χρήσεως 2022 (01.01.2022-31.12.2022), ήτοι ποσού 0,15 ευρώ ανά μετοχή (μεικτό ποσό), αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της Flexopack που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου.

Από το ανωτέρω ποσό παρακρατείται ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% και συνεπώς το καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε 0,1425 ευρώ ανά μετοχή

Σημειώνεται ότι οι 96.450 ίδιες μετοχές, τις οποίες κατέχει η εταιρεία, εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος και συνακόλουθα το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές προσαυξάνει το κατά τα άνω μέρισμα των λοιπών μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 50 του ν. 4548/2018. 

Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέτοχοι της Εταιρείας την Τρίτη, 4 Ιουλίου 2023 (record date). 

Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος χρήσεως 2022 ορίσθηκε η Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2023, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει τη Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2023 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.", σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο ισχύων Κανονισμός του Χ.Α. 

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ομολογιακό δάνειο 12,9 εκατ. υπέγραψε η Eurobank με τη FLEXOPACK

Η χρηματοδότηση των 12,9 εκατ., αποτελεί μέρος της συνολικής επένδυσης ύψους 16,14 εκατ. που υλοποιεί η εταιρεία και εμπίπτει στον πυλώνα Εξωστρέφεια του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.