ΓΔ: 1406.91 -2.19% Τζίρος: 127.40 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
bd-image

ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αυλώνας Αττικής, 08/03/2024

 

Ανακοίνωση ανασυγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. και επανακαθορισμός αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης

 

Ανακοινώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε., που είχε εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση της 31.05.2023 προέβη κατά τη συνεδρίαση την 04.03.2024 σε ανασυγκρότηση του σε σώμα και σε επανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης της εταιρείας.

Η νέα συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου και οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι της εταιρείας έχουν όπως παρακάτω :  


(1) Χρήστος Πουλής, Πρόεδρος Δ.Σ. / Μη εκτελεστικό Μέλος

(2) Αλκηστη Παπαθανασίου, Διευθύνουσα Σύμβουλος / Εκτελεστικό Μέλος

(3) Νέστωρ Παπαθανασίου, Εκτελεστικό Μέλος

(4) Ηλέκτρα Παπαθανασίου, Μη εκτελεστικό Μέλος

(5) Αντώνιος Μούζας, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

(6) Λαυρέντιος Ελευθέριος Αλβέρτης, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

 

Η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από την Διευθύνουσα Σύμβουλο και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κα. Αλκηστη Παπαθανασίου.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της κας Αλκηστης Παπαθανασίου, η εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα αναλυτικά στην ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από τον κο Αθανάσιο Ηλιόπουλο, την κα Αννα Μουρατίδου και την κα Καίτη Ανδρέου.

Η θητεία του του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει η ισχύουσα, ήτοι είναι τριετής, λήγουσα την 31η Μαΐου 2026, δυνάμενη να παραταθεί αυτοδίκαια μέχρι το χρόνο σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας του έτους 2026.

Η ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας πληροί τις διατάξεις του Καταστατικού και του Ν.4706/2020 (άρθρο 5 παρ.1 & 2, άρθρο 6, άρθρο 7, άρθρο 8 παρ.1 , άρθρο 9) και δεν επηρεάζει τις συνθέσεις των επιτροπών της  – Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων και Επιτροπή Ελέγχου, οι οποίες διατηρούνται ως έχουν.  

ΕΛΤΟΝ ΔΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ