ΓΔ: 1406.91 -2.19% Τζίρος: 127.40 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
bd-image

PROFILE A.E.B.E. - Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2024

Στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1 περίπτωση β΄) και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα (εφεξής «Κανονισμός»), η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2024 :

 

  • Ημερομηνία ανακοίνωσης και δημοσίευσης των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 2023 (01.01.2023-31.12.2023), που συνετάγησαν βάσει των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ: Παρασκευή 12 Απριλίου 2024. Οι ως άνω  Ετήσιες  Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.profilesw.com, καθώς και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www. athexgroup.gr.

 

  • Ημερομηνία Ετήσιας Ενημέρωσης Αναλυτών, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.15.2 του Κανονισμού, σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσεως 2023: Τρίτη 30 Απριλίου 2024, στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.

 

  • Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: Δευτέρα 20 Μαΐου 2024

 

  • Ημερομηνία αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος χρήσεως 2023: Τρίτη, 4 Ιουνίου 2024

 

  • Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων Μερίσματος χρήσεως 2023: Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2024  (record date)

 

  • Ημερομηνία Έναρξης Καταβολής Μερίσματος χρήσεως 2023 μέσω πιστωτικού ιδρύματος: Τρίτη, 11 Ιουνίου 2024

 

Ειδικότερες λεπτομέρειες και τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τα ανωτέρω θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας σε μεταγενέστερη ημερομηνία.


Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες ή/και το περιεχόμενο του παρόντος Ημερολογίου, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό, με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα ειδικότερον οριζόμενα στον Κανονισμό.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ