ΓΔ: 1481.65 0.11% Τζίρος: 87.09 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
bd-image

ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι την 15η Μαϊου 2024 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία συμμετείχαν πέντε (05) μέτοχοι εκπροσωπώντας το 81,83% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (14.744.584) επί συνόλου 18.017.472 μετοχών). Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως :

1. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατά πλειοψηφία και ειδικότερα  με θετικές ψήφους υπέρ 14.594.574 (98,98%) και αρνητικές ψήφους κατά  150.010 (1.02%) επί του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την έγκριση της τροποποίησης του άρθρου 14 του Καταστατικού της εταιρείας ήτοι:

 

ΑΡΘΡΟ 14

Ανάθεση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε συμβούλους ή τρίτους

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του που είναι παρόντα ή/και εκπροσωπούνται, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματα του και τις εξουσίες του που σχετίζονται με τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι μέλη του. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για το διορισμό τους.

2. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών, που τους ανατέθηκαν, ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

3. Με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου δύναται να ορίζονται οι κατ' ιδίαν υπεύθυνοι εκπρόσωποι της εταιρείας όσον αφορά στην τήρηση της φορολογικής, τελωνειακής, πολεοδομικής, αγορανομικής, εργατικής, κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας, της περί αξιογράφων, κεφαλαιαγοράς, προσωπικών δεδομένων και λοιπών ειδικών νόμων.

 

 

 

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ