ΓΔ: 1424.04 0.16% Τζίρος: 185.19 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
bd-image

ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ - Ανακοίνωση Ορισμού Νέας Επικεφαλής Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ.» (η «Εταιρία»), γνωστοποιεί σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.1 και 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 ότι, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά τη συνεδρίασή του της 23ης  Μαΐου 2024, προέβη στον ορισμό της κ. Μαρίνας Μαυρογιάννη, ως  Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και  Εσωτερικού Ελεγκτή της Εταιρίας, σε αντικατάσταση της κ. Χριστίνας Σπύρου.

 

Η κ. Μαρίνα Μαυρογιάννη,  πληροί όλα τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου και ιδίως του άρθρου 15 Ν. 4706/2020 και συγκεκριμένα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, προσωπικά και λειτουργικά ανεξάρτητη, δεν είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή Μέλος με δικαίωμα ψήφου σε Επιτροπές διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρείας, δεν έχει δεσμούς με οποιονδήποτε κατέχει μία από τις παραπάνω ιδιότητες στην Εταιρεία ή σε εταιρεία του Ομίλου και διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και σχετική επαγγελματική εμπειρία για την ανάληψη της ανωτέρω θέσης.

 

Η κ. Μαρίνα Μαυρογιάννη  αναλαμβάνει τα καθήκοντά της ως  Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και ως Εσωτερική Ελέγκτρια της Εταιρίας  στις 27 Μαΐου 2024.

 

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ