ΓΔ: 1448.7 0.06% Τζίρος: 152.33 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
bd-image

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

1.            Δυνάμει της από 27.07.2023 ανακοίνωσης, το επενδυτικό κοινό ενημερώθηκε αναφορικά με: (α) την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου (στο εξής το «Πληροφοριακό Δελτίο») της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης (στο εξής η «Δημόσια Πρόταση») την οποία η εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής ο «Προτείνων») είχε απευθύνει προς τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με επωνυμία «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Εταιρεία»), για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,26 η κάθε μία (στο εξής οι «Μετοχές»), τις οποίες δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα (όπως ορίζονται στην εν λόγω ανακοίνωση) κατά την 12.05.2023, δηλαδή κατά την ημερομηνία που ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει δημόσια πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 1 του νόμου 3461/2006 (στο εξής ο «Νόμος») και (β) την έναρξη της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης.

2.            Ήδη σήμερα, ο Προτείνων προέβη σε εκ νέου δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου σε ορθή επανάληψη.  

3.            Δια της παρούσας ανακοίνωσης διευκρινίζεται ότι οι διορθώσεις του Πληροφοριακού Δελτίου που δημοσιεύθηκε σήμερα σε ορθή επανάληψη αφορούν ιδίως συμπληρώσεις ημερομηνιών για σκοπούς πληρότητας και συγκεκριμένα:

(α)          Στο εξώφυλλο του Πληροφοριακού Δελτίου, προστέθηκε η ημερομηνία κατά την οποία εγκρίθηκε το Πληροφοριακό Δελτίο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, και ειδικότερα το σχετικό κείμενο διαμορφώθηκε ως εξής:

«H Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, δυνάμει της από 26.07.2023, απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του νόμου 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/Ε.Κ. σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις».»

(β)          Στη σελίδα 3 του Πληροφοριακού Δελτίου αναδιατυπώθηκε ο ορισμός «Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου», με την προσθήκη της ημερομηνίας έγκρισης αυτού από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, και ειδικότερα το σχετικό κείμενο διαμορφώθηκε ως εξής:

«Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, νοείται η 26.07.2023, ημερομηνία κατά την οποία το Πληροφοριακό Δελτίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ., σύμφωνα με τον Νόμο.»

(γ)          Στη σελίδα 32 του Πληροφοριακού Δελτίου προστέθηκαν οι ημερομηνίες αναφορικά με την έναρξη και τη λήξη της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, και ειδικότερα το σχετικό κείμενο διαμορφώθηκε ως εξής:

«Η Περίοδος Αποδοχής, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι δύνανται να δηλώσουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης διαρκεί συνολικά 4 εβδομάδες, αρχίζει από τις 28.07.2023 και ώρα Ελλάδος 8:00 π.μ. και λήγει στις 25.08.2023 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, εκτός και αν παραταθεί.»

4.            Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο το οποίο παραμένει αμετάβλητο.

5.            Το επικαιροποιημένο Πληροφοριακό Δελτίο είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Προτείνοντα (https://www.intracomproperties.com/category/announcements/), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/publicproposals), της Εταιρείας (https://www.klmate.gr/inv_dim_pro.htm), της INTΡAΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (https://www.intracom.com/brief_type/enimerotika-pliroforiaka-deltia/) και της Ε.Χ.Α.Ε. (https://www.athexgroup.gr/el).

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ