ΓΔ: 1448.7 0.06% Τζίρος: 152.33 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
bd-image

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Αποτελέσματα α? εξαμήνου 2023 - Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 17%, στα EUR6,6 εκ. τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους

Ο κύκλος εργασιών το α΄ εξάμηνο του 2023 για τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών διαμορφώθηκε σε EUR22,9 εκ., έναντι EUR19,6 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση κατά 16,8%.

Το 63% του κύκλου εργασιών του Ομίλου προέρχεται από έσοδα από τη διαπραγμάτευση, εκκαθάριση και διακανονισμό των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών εμφανίζοντας μια μεταβολή EUR3,1 εκ. σε σχέση με τη αντίστοιχη περίοδο του 2022, ήτοι αύξηση 27,2%. Ποσοστό 12% του κύκλου εργασιών αφορά σε έσοδα που διαμορφώνονται κατά κύριο λόγο σε συνάρτηση με το ύψος της κεφαλαιοποίησης της αγοράς (Εισαγωγές / Υπηρεσίες Εκδοτριών), τα οποία σημείωσαν αύξηση κατά EUR0,26 εκ. σε σχέση με το περυσινό α' εξάμηνο (+10,9%), κυρίως λόγω της αύξησης του μεγέθους της αγοράς. Τέλος, 25% του κύκλου εργασιών προήλθε από υπηρεσίες και δεδομένα που παρέχει ο Όμιλος, μειωμένο κατά 0,9% σε σχέση με το α' εξάμηνο του 2022.

Σημειώνεται πως κατά το α' εξάμηνο του 2023 η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR110,6 εκ. αυξημένη κατά 21,5% σε σχέση με το α' εξάμηνο του 2022 (EUR91,0 εκ.) και η μέση κεφαλαιοποίηση της εγχώριας αγοράς αυξήθηκε κατά 17,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη μέση κεφαλαιοποίηση του α' εξαμήνου του 2022 (EUR76,0 δις έναντι EUR64,8 δις). Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε το α' εξάμηνο του 2023 αυξημένος κατά 57,8% συγκριτικά με το τέλος της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών και δαπανών το α' εξάμηνο του 2023 διαμορφώθηκε σε EUR12,4 εκ. έναντι EUR10,8 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, αυξημένο κατά 14,8%. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση του μισθολογικού κόστους λόγω ενίσχυσης της διοικητικής ομάδας και της ανταγωνιστικότητας του Ομίλου.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) το α' εξάμηνο του 2023 ανήλθαν σε EUR9,5 εκ., αυξημένα κατά 18,8% σε σχέση με τα EUR8,0 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒIΤ) το α' εξάμηνο του 2023, ανήλθαν στα EUR7,7 εκ. έναντι EUR5,7 εκ. το α' εξάμηνο του 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 33,7%, και τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα EUR6,6 εκ. έναντι EUR5,4 εκ. το α' εξάμηνο του 2022 παρουσιάζοντας αύξηση 22,2%. Σημειώνεται ότι το α' εξάμηνο του 2022 η κερδοφορία του Ομίλου ενισχύθηκε από έκτακτα έσοδα (έσοδα από επιστροφές φόρου) ύψους EUR0,6 εκ.

Με βάση την κατευθυντήρια γραμμή για τους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε EUR0,114 έναντι EUR0,090 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

 

Οι αναλυτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.athexgroup.gr).

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ