ΓΔ: 1392.62 0.84% Τζίρος: 117.84 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
bd-image

ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στο Μοσχάτο Αττικής σήμερα την 28η Ιουλίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας : Θεσσαλονίκης 79-81 Μοσχάτο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Οπτοηλεκτρονικές Τεχνολογίες Α.Β.Ε.Τ.Ε.

 

Παρέστησαν:

Παπαστεργίου Γεώργιος του Αποστόλου        Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος

Παπαστεργίου Χριστόφορος του Αποστόλου Αντιπρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος

Κουκουβίνος Ηλίας του Νικολάου                 Αντιπρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος

Μαρία Παπαστεργίου του Αποστόλου           Μέλος  

 

Θέμα Εκπροσώπηση εταιρείας – Συγκρότηση Δ.Σ σε σώμα.

 

Επί του θέματος αυτού, το Δ.Σ εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία,  η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, και δεν μπορεί να περάσει την εξαετία, ως εξής:

 

 

Α) Γεώργιος Παπαστεργίου του Αποστόλου, Φυσικός, γεννημένος στο Μουζάκι Καρδίτσας το έτος 1965, κάτοικος Reading UK, οδός 10 Compass House South Street, RG1 4GP με Α.Δ.Τ ΑΡ046492/22-2-2022 του Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου και Α.Φ.Μ 034049448, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.

 Β) Χριστόφορος Παπαστεργίου του Αποστόλου, Έμπορος γεννημένος στο Μουζάκι Καρδίτσας το έτος 1970, κάτοικος Λαμπιρίου Αιγιαλείας, με Α.Δ.Τ ΑΚ811842/ 13-1-2014 του Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου και Α.Φ.Μ 050302041, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.

Γ) Ηλίας Κουκουβίνος του Νικολάου, Δημοσιογράφος, γεννημένος στο Περιστέρι Αττικής το έτος 1965, κάτοικος Περιστερίου οδός Φλέμιγκ αριθ.22 με Α.Δ.Τ ΑΜ562766/25-4-16 Α' Τ.Α. Περιστερίου και Α.Φ.Μ 043431579, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.

Δ) Μαρία Παπαστεργίου του Αποστόλου, γεννημένη στο Μουζάκι Καρδίτσας το έτος 1967, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Ελ. Βενιζέλου 222 με ΑΔΤ ΑΒ799143 και ΑΦΜ 034049252, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Εκπροσώπηση της εταιρείας:

 

 Την εταιρεία εκπροσωπούν σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ και Δ/νων Σύμβουλος Παπαστεργίου Χριστόφορος και σε περιπτώσεις κωλύματος, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος Κουκουβίνος Ηλίας.

 

Παροχή δικαιώματος υπογραφής: 

 

To διοικητικό συμβούλιο παρέχει δικαίωμα υπογραφής στους:

  1. Παπαστεργίου Χριστόφορος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ και Δ/νων Σύμβουλος. 
  2. Κουκουβίνος Ηλίας, Αντιπρόεδρος Δ.Σ και Δ/νων Σύμβουλος.

 

Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας και με μία (1) από τις άνω δύο (2)

υπογραφές να εξασκούν όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας.

 

Μη υπάρχοντα άλλα θέματα για συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης. 

 

 

   Ο Πρόεδρος                                                        Τα Μέλη

 

                                                                     Κουκουβίνος Ηλίας    

 

              

 

   Παπαστεργίου Γεώργιος                         Παπαστεργίου Μαρία     

 

 

 

                                         Παπαστεργίου Χριστόφορος       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΕΟ ΔΣ OPTRONICS
Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ