ΓΔ: 1357.3 -2.40% Τζίρος: 150.93 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
bd-image

ΛΑΜΨΑ Α.Ε. - Διορθωτική ανακοίνωση προνομιακής και συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων ΛΑΜΨΑ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και το άρθρο 4.1.3.6 του Κανονισμού ΧΑ και σε συνέχεια των από 31.07.2023 ανακοινώσεων της Εταιρείας αφενός (α) σχετικά με την απόκτηση της μειοψηφικής συμμετοχής (33,91%) και του αντίστοιχου ποσοστού εκ του δανείου (Senior Facility Loan), που κατέχουν τα πιστωτικά ιδρύματα ALPHA BANK, EUROBANK και ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ στην εταιρεία Regency Hellenic Investments S.A  και αφετέρου (β) σχετικά με την έγκριση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος, ήτοι την παροχή από το Διοικητικό Συμβούλιο της κατ' άρθρο 99 Ν. 4548/2018 ειδικής άδειας για τη χορήγηση από την Εταιρεία προς την εταιρεία με την επωνυμία «Regency Entertainment Ψυχαγωγική και Τουριστική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής η «Regency») βραχυπρόθεσμου μεταβατικού δανεισμού (bridge financing) ποσού €3.560.550 για την κάλυψη άμεσων υποχρεώσεων της θυγατρικής εταιρείας της τελευταίας, ήτοι της εταιρείας με την επωνυμία «North Star Ψυχαγωγική και Τουριστική Α.Ε.» (εφεξής η «North Star») σε συμμόρφωση με το Π.Δ. 36/2023, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, δυνάμει νεότερης από 02.08.2023 προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,  η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με θέμα «Απόκτηση μειοψηφικής συμμετοχής στην εταιρεία Regency Hellenic Investments S.A. μέσω συνδυασμένης απόκτησης από την 100% θυγατρική εταιρεία SELENA ENTERPRISES COMPANY LIMITED του ποσοστού μετοχών (33,91%) και του αντίστοιχου ποσοστού εκ του δανείου (Senior Facility Loan), που κατέχουν στην ως άνω εταιρεία τα πιστωτικά ιδρύματα ALPHA BANK, EUROBANK και ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.»  θα λάβει χώρα στις 23/08/2023 (και όχι 21/08/2023 ως είχε αρχικώς ανακοινωθεί).

 

Αθήνα, 02 Αυγούστου 2023

Για την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.»

Διορθωτική ανακοίνωση προνομιακής και συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος
Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ