ΓΔ: 1392.62 0.84% Τζίρος: 117.84 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
bd-image

ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΚ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία “ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ” ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατ' εξουσιοδότηση της από 10.09.2022 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, την 03.08.2023 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο αποφάσισε μεταξύ άλλων τα εξής:

Σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, έως του ποσού των 1.000.576,50 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση έως 10.005.765 νέων κοινών, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,10 ευρώ εκάστης, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, το διοικητικό συμβούλιο όρισε την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών στα 0,10 ευρώ ανά νέα μετοχή (Τιμή Διάθεσης).

Κατά συνέπεια αφού η τιμή διάθεσης ισούται με την ονομαστική τιμή της μετοχής, τα συνολικά έσοδα από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα ανέλθουν έως του ποσού των 1.000.576,50 ευρώ.

Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με τα προβλεπόμενα στις αποφάσεις τις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα δικαιούνται να αποκτήσουν τρείς (3) νέες μετοχές για κάθε επτά (7) παλαιές μετοχές.

Υπενθυμίζεται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση της 10.09.2022 όρισε ως προθεσμία καταβολής της αύξησης, το χρονικό διάστημα των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα της λήψης της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης.

Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος προτίμησης στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση εντός του προβλεπόμενου από το νόμο χρονικού διαστήματος.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ