ΝΙΚΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νίκας: Reverse split και ΑΜΚ έως 10 εκατ. ενέκρινε η γενική συνέλευση

Η αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών, από τα 0,04 ευρώ έκαστη μετοχή σε 0,12 ευρώ έκαστη, θα γίνει με συνένωση των παλαιών μετοχών με αναλογία 3 παλαιές κοινές μετοχές προς 1 νέα κοινή μετοχή.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ισχυροποιεί τον ισολογισμό της η Νίκας με αύξηση κεφαλαίου 10 εκατ. ευρώ

Η βιομηχανία αλλαντικών πέτυχε αύξηση 28% στις πωλήσεις το 2019 και επιδιώκει να αυξήσει περαιτέρω τα μερίδια αγοράς της, μετά την αλλαγή συσχετισμών που δημιούργησε η περιπέτεια της Creta Farms.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Για reverse split και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αποφασίζει η ΝΙΚΑΣ

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των 10.000.000,08 ευρώ θα συζητήσει η γενική συνέλευση των μετόχων της Νίκας.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στη σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου 10 εκατ. ευρώ προχώρησε η Νίκας

Το προϊόν του προαναφερθέντος, μη εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, ομολογιακού δανείου θα χρησιμοποιηθεί για κάλυψη γενικών επιχειρηματικών σκοπών και αναγκών κεφαλαίου κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Με προϊόν – έκπληξη, η Νίκας βγαίνει στις ευρωπαϊκές αγορές

Όχημα εισόδου σε νέα κατηγορία ενδέχεται να αποτελέσει το νέο προϊόν της βιομηχανία αλλαντικών, που ελέγχεται από την Chipita. Αύξηση μεριδίου αγοράς για τη Νίκας μετά και την κρίση στην Creta Farms.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Ναι» από τη Γενική Συνέλευση της Νίκας στις αλλαγές για την ΑΜΚ 

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Νίκας ενέκρινε τις αλλαγές στο καταστατικό της εταιρείας, την πολιτική αποδοχών αλλά και τη μερική αλλαγή χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.