ΓΔ: 1449.4 -0.63% Τζίρος: 71.23 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: Shutterstock

Έρχεται η μαύρη λίστα των οφειλετών: Η τελευταία ευκαιρία για ρύθμιση

Στις 9 Ιουλίου θα λάβουν μήνυμα όσοι χρωστούν περισσότερα από 150.000 ευρώ σε Εφορία και ΕΦΚΑ για να τακτοποιήσουν τα χρέη ως τις 24 Ιουλίου και να αποφύγουν τη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους στις 31 Ιουλίου.

Νέα ειδοποιητήρια θα αποστείλει η ΑΑΔΕ στους οφειλέτες της Εφορίας και του ΕΦΚΑ, στις 8 Ιουλίου, με τα οποία θα τους καλεί εντός 15 ημερών να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους ή, σε διαφορετική περίπτωση, θα δοθούν τα ονόματά τους και τα λοιπά στοιχεία τους στη δημοσιότητα.

Αυτό αποκαλύπτει έγγραφο του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (ΚΕΑΟ),  το οποίο κοινοποιεί με εγκύκλιο ο ΕΦΚΑ στις περιφερειακές του υπηρεσίες και στο οποίο παράλληλα καταγράφονται και οι ιδιότητες που πρέπει να συγκεντρώνουν οι οφειλέτες, προκειμένου να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία τους.

Η νέα εγκύκλιος ξεκαθαρίζει:

  1. Ποια ονόματα θα βγουν στη φόρα την 31η Ιουλίου
  2. Ποιοι εξαιρούνται
  3. Πότε διαγράφεται ο οφειλέτης από τη λίστα που έχει δημοσιοποιηθεί.

Ο στόχος της δημοσιοποίησης των στοιχείων είναι η άσκηση πίεσης στους οφειλέτες του δημοσίου και του ΕΦΚΑ, να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους, για να αποφύγουν τη διαπόμπευση.

Η λίστα των οφειλετών παραμένει μόνιμα ενεργή και για να φύγει ένα όνομα ή μια επωνυμία από τη λίστα θα πρέπει να ρυθμίσει ή να εξοφλήσει τα χρέη του.

Στη συγκεκριμένη λίστα έχουν πρόσβαση όλοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τράπεζες και δημόσιοι φορείς και αυτό σημαίνει πως οι αναγραφόμενοι σε αυτή είναι εκτεθειμένοι. Πριν τη σύναψη μιας επιχειρηματικής συναλλαγής ή συμφωνίας, το άλλο μέρος μπορεί να ανατρέξει στον κατάλογο των οφειλετών του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ, για να τεστάρει τη φερεγγυότητα του.

Υπενθυμίζεται ότι η κοινή δημοσιοποίηση ασφαλιστικών και φορολογικών οφειλών πραγματοποιήθηκε πρώτη φορά το 2017. Έκτοτε έχουν πραγματοποιηθεί άλλες τρεις ετήσιες επικαιροποιήσεις, κατά τα έτη 2018, 2019 και 2023.

Η προθεσμία των 15 ημερών

Αναλυτικότερα, στην εγκύκλιο (Α.Π.846552/ 10 Ιουνίου 2024) της Διεύθυνσης Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης του ΚΕΑΟ αναφέρεται ότι οι καταστάσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τον e-ΕΦΚΑ δημοσιοποιούνται εκ νέου επικαιροποιημένες την 31η Ιουλίου 2024 για το τρέχον έτος 2024.

Οι επικαιροποιημένες καταστάσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών δημοσιοποιούνται, διακριτά για τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα, με ηλεκτρονική ανάρτησή τους στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ Δημοσιοποίηση οφειλετών με χρέη άνω των 150.000 ευρώ.

Στην εγκύκλιο σημειώνεται ότι πριν την οριστική δημοσιοποίηση των οφειλών, θα αποσταλεί στις 9 Ιουλίου 2024 πρόσκληση από τη Φορολογική Διοίκηση προς τους οφειλέτες που πληρούν τα κριτήρια δημοσιοποίησης, ώστε να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους εντός δεκαπέντε (15) ημερών, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 24 Ιουλίου 2024.

Δηλαδή, η ειδοποίηση για την τακτοποίηση των εκκρεμών χρεών θα σταλεί από την ΑΑΔΕ, τόσο για τα χρέη προς την εφορία όσο και για εκείνα προς τον ΕΦΚΑ. Προηγουμένως, το ΚΕΑΟ θα αποστείλει στην ΑΑΔΕ τις λίστες των οφειλετών προς τον ΕΦΚΑ.

Ποιοι θα περιλαμβάνονται

Στις εν λόγω καταστάσεις περιλαμβάνονται οι ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ, οι οποίες υπερβαίνουν σε κύρια εισφορά (κεφάλαιο) τις 150.000 ευρώ και η καταβολή τους βρίσκεται σε καθυστέρηση μεγαλύτερη του ενός έτους, δηλαδή περιλαμβάνονται οι ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές οι οποίες ανάγονται σε χρονική περίοδο ασφάλισης προγενέστερη του ημερολογιακού έτους που προηγείται της ημερομηνίας δημοσιοποίησης.

Ως επιλέξιμες προς δημοσιοποίηση ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές νοούνται όλες όσες υπερβαίνουν το χρηματικό όριο των 150.000 ευρώ, ως προς το ύψος της κύριας εισφοράς, μη συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, τόκων, προστίμων και λοιπών επιβαρύνσεων και η παλαιότερη χρονική περίοδος αναφοράς (μήνας/έτος) είναι τουλάχιστον κατά ένα έτος μικρότερη σε σχέση με την χρονική περίοδο άντλησης των στοιχείων από το Ο.Π.Σ..

Τα δεδομένα των δημοσιοποιούμενων καταστάσεων θα εμφανίζονται ομαδοποιημένα ανά Α.Φ.Μ. φυσικού/νομικού προσώπου, αθροίζοντας τις ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές έστω και αν προέρχονται από διαφορετική αιτία ή επιχειρηματική δραστηριότητα.

Παράδειγμα

Αν ένας επιλέξιμος οφειλέτης-φυσικό πρόσωπο οφείλει εργοδοτικές εισφορές για την ασφάλιση του προσωπικού που απασχολεί στην ατομική του επιχείρηση, έστω 155.000 ευρώ, καθώς και εισφορές από οικοδομικά έργα στα οποία τυγχάνει κύριος ή συγκύριος, έστω 55.000 ευρώ, τότε στην δημοσιοποιούμενη κατάσταση η οφειλή η οποία θα εμφανίζεται στην εγγραφή που αντιστοιχεί ο Α.Φ.Μ. του θα είναι το άθροισμα των ασφαλιστικών του οφειλών από κάθε αιτία, δηλαδή 210.000 ευρώ.

Ποιοι εξαιρούνται

Ωστόσο από την δημοσιοποίηση εξαιρούνται οι κάτωθι οφειλές ακόμα και αν πληρούν τα προαναφερθέντα κριτήρια ύψους και παλαιότητας οφειλής. Συγκεκριμένα εξαιρούνται:

  1. Οι οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και τηρούνται οι όροι αυτής.
  2. Οι οφειλές οι οποίες τελούν υπό αναστολή καταβολής με προσωρινή διαταγή, δικαστική απόφαση, πράξη διοικητικού οργάνου ή εκ του νόμου.
  3. Οι οφειλές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτες είσπραξης.
  4. Οι οφειλές των αποβιωσάντων ή ανηλίκων και

Οι οφειλές των νομικών προσώπων εντός του στενού ή ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Διαγραφή αν…

Ωστόσο, ακόμα και μετά την δημοσιοποίηση των οφειλών προβλέπεται η δυνατότητα διόρθωσης, άρσης ή διαγραφής των δημοσιοποιούμενων στοιχείων, είτε αυτεπάγγελτα, ή κατόπιν αιτήσεως του φυσικού ή νομικού προσώπου.

Τα αιτήματα των οφειλετών για την διόρθωση, άρση ή διαγραφή των δημοσιοποιούμενων στοιχείων θα διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Αναγκαστικών Μέτρων του ΚΕΑΟ και θα ικανοποιούνται μόνο εφόσον από τον διενεργηθέντα έλεγχο προκύπτει η συνδρομή των απαιτούμενων προϋποθέσεων για την ικανοποίηση του αιτήματος, ενώ σε αντίθετη περίπτωση το αίτημα θα απορρίπτεται.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

airbnb-akinita-tourismos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έλεγχοι σε καταθέσεις - πιστωτικές κάρτες για εισοδήματα βραχυχρόνιων μισθώσεων

Τεράστιες αποκλίσεις μεταξύ του τζίρου που εκτιμούν οι πλατφόρμες και των εισπράξεων που δηλώνουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων από βραχυχρόνιες μισθώσεις. Από Σεπτέμβριο ξεκινούν αναλυτικοί έλεγχοι από την ΑΑΔΕ.
Euros, Money, xrhmata,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέχρι και το 100% μπορεί να φτάσουν φόροι - πρόστιμα για αδήλωτες καταθέσεις

Πώς φορολογούνται οι αδήλωτες τραπεζικές καταθέσεις που εντοπίζει η εφορία. Από 33% ξεκινά ο φόρος, ποια πρόστιμα και σε ποιες περιπτώσεις επιβάλλονται. Βαρύτερες ποινές για τους επιχειρηματικούς λογαριασμούς.