Φωτο: Shutterstock

Πάνω από 26 δισ. ευρώ το 2019 οι εισαγωγές από τις τρίτες χώρες

Σύμφωνα επίσης με την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για το διεθνές εμπόριο αγαθών με τις τρίτες χώρες κατά νόμισμα τιμολογίου, η συνολική αξία των εξαγωγών προς τις τρίτες χώρες ανήλθε σε 14.867,7 εκατ. ευρώ.

Σε 26.043,90 εκατ. ευρώ ανήλθε πέρυσι η συνολική αξία των εισαγωγών από τις τρίτες χώρες. Από τις συναλλαγές αυτές, εισαγωγές αξίας 19.605,48 εκατ. ευρώ (75,28%) πραγματοποιήθηκαν με νόμισμα τιμολογίου δολάριο ΗΠΑ, εισαγωγές αξίας 6.221,66 εκατ. ευρώ (23,89%) πραγματοποιήθηκαν με νόμισμα τιμολογίου ευρώ, εισαγωγές αξίας 208,03 εκατ. ευρώ (0,8%) πραγματοποιήθηκαν με άλλο νόμισμα τιμολογίου πλην εθνικού νομίσματος των κρατών- μελών εκτός ευρωζώνης, του ευρώ και του δολαρίου, και εισαγωγές αξίας 8,73 εκατ. ευρώ (0,03%) πραγματοποιήθηκαν με νόμισμα τιμολογίου εθνικό νόμισμα των κρατών- μελών εκτός ευρωζώνης.

Σύμφωνα επίσης με την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για το διεθνές εμπόριο αγαθών με τις τρίτες χώρες κατά νόμισμα τιμολογίου, η συνολική αξία των εξαγωγών προς τις τρίτες χώρες ανήλθε σε 14.867,7 εκατ. ευρώ. Από αυτές, συναλλαγές εξαγωγών αξίας 8.608,32 εκατ. ευρώ (57,9%) πραγματοποιήθηκαν με νόμισμα τιμολογίου δολάριο ΗΠΑ, συναλλαγές εξαγωγών αξίας 6.046,94 εκατ. ευρώ (40,67%) πραγματοποιήθηκαν με νόμισμα τιμολογίου ευρώ, συναλλαγές εξαγωγών αξίας 206,39 εκατ. ευρώ (1,39%) πραγματοποιήθηκαν με άλλο νόμισμα τιμολογίου πλην εθνικού νομίσματος των κρατών- μελών εκτός ευρωζώνης, του ευρώ και του δολαρίου, και συναλλαγές αξίας 6,06 εκατ. ευρώ (0,04%) πραγματοποιήθηκαν με νόμισμα τιμολογίου εθνικό νόμισμα των κρατών- μελών εκτός ευρωζώνης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ