ΓΔ: 1280.11 0.39% Τζίρος: 65.55 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Shutterstock

Οι προτάσεις του κλάδου για ανάκαμψη της κλωστοϋφαντουργίας

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων Κλωστοϋφαντουργών παρουσίασε σειρά προτάσεων για επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος και αποτελούν τροχοπέδη για την ανάπτυξη του.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο παραδοσιακά παραγωγικός και εξαγωγικός κλάδος της ελληνικής κλωστοϋφαντουργίας βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης που είχε εχθές ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων Κλωστοϋφαντουργών, Ελευθέριος Κούρταλης, oι αντιπρόεδροι Ευριπίδης Δοντάς και Ελευθερία Μουζάκη και τα μέλη του ΔΣ Δημήτρης Πολύχρονος και Νικόλαος Κατράδης με τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνη Γεωργιάδη και τον υφυπουργό Νίκο Παπαθανάση.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η συνάντηση έγινε σε κλίμα πολύ θετικό και με πνεύμα κατανόησης, από τους υπουργούς, των προβλημάτων που τέθηκαν από τα μέλη του ΣΕΒΚ και αποτελούν τροχοπέδη για τον κλάδο.

Κατά την συνάντηση, οι φορείς του κλάδου επέδωσαν στον υπουργό εμπεριστατωμένο υπόμνημα, με τις θέσεις και προτάσεις τους, για τα μέτρα και τις ενέργειες άμεσης απόδοσης για την διάσωση των βιομηχανιών του κλάδου.

Προβλήματα και Προτάσεις για την επανεκκίνηση της κλωστοϋφαντουργίας

1) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ – ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

α) Xάραξη νέας πολιτικής προς την κατεύθυνση της επαναβιομηχάνισης της χώρας υιοθετώντας μια εθνική στρατηγική για ταχύτερη ανάκαμψη και μια ανταγωνιστική Βιομηχανία, η οποία να συνεισφέρει στο ΑΕΠ 12% έναντι 8,8% που είναι σήμερα.

β) Στοχευμένες ενέργειες για την ενίσχυση της κλωστοϋφαντουργίας, που μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου αύξησης του ΑΕΠ στο 12%, οι φορείς της οποίας, έχουν κάνει σοβαρές επενδύσεις και διαθέτουν ήδη σε λειτουργία σύγχρονες εγκαταστάσεις.

2) ΤΡΑΠΕΖΕΣ – ΕΛΛΕΙΨΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ – ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΑΣΦΥΞΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

α) Άμεση διευθέτηση των ¨προβληματικών¨ δανείων, με ευνοϊκούς όρους, των βιώσιμων κλωστοϋφαντουργικών επιχειρήσεων, ώστε να επαναλειτουργήσει ένας σημαντικός αριθμός εργοστασίων που σήμερα αργεί, λόγω «μη ρύθμισης οφειλών» προς τις τράπεζες.

β) Τραπεζική χρηματοδότηση των βιομηχανιών του κλάδου, καθότι προκαλείται πιστωτική ασφυξία στις επιχειρήσεις λόγω της έλλειψης ρευστότητας.

γ) Το κόστος τραπεζικού δανεισμού των επιχειρήσεων του κλάδου, οι περισσότερες των οποίων είναι εξαγωγικές, είναι σχεδόν τριπλάσιο των ανταγωνιστριών ευρωπαϊκών χωρών, και αποτελεί βασική αιτία για την κάμψη της παραγωγής και των εξαγωγών του. Οι πρόσφατες αυξημένες επιβαρύνσεις και επιπλέον χρεώσεις και τραπεζικά έξοδα, αυξάνουν περισσότερο το τραπεζικό κόστος.

δ) Χρηματοδότηση για επενδύσεις και για αγορά πρώτων υλών.

3) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ - ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ

α) Το ενεργειακό κόστος, για έναν κατ’ εξοχήν ενεργοβόρο κλάδο, όπως είναι η κλωστοϋφαντουργία, αποτελεί το 40% της προστιθέμενης αξίας του προϊόντος, και συνιστά σημαντικό ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τις βιομηχανίες του κλάδου.

β) Έχουμε το ακριβότερο ρεύμα Μέσης Τάσης στην Ευρώπη, το οποίο εκτοξεύτηκε, τα τελευταία χρόνια, με την τιμή του να είναι υπερ-διπλάσια από τις τιμές των ευρωπαίων ανταγωνιστών μας.

γ) Το συνολικό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για τον κλάδο, δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 55 ευρώ /ΜWΗ (ανταγωνιστικό κόστος - ρυθμιζόμενες χρεώσεις).

δ) Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης (ΕΦΚ) για τον κλάδο (του οποίου οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι εξαγωγικές), από 5 ευρώ, θα πρέπει να γίνει μηδενικός, προκειμένου να καθίσταται το προϊόν ανταγωνιστικό.

4) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

α) Εναρμόνιση του ύψους των ασφαλιστικών και εργοδοτικών εισφορών που στον κλάδο μας φτάνουν μέχρι και το 50%, με τον Μ.Ο. των χωρών του ΟΟΣΑ και βασικών ανταγωνιστριών του κλάδου, που είναι 26%, και αποτελούν τροχοπέδη για την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων μας.

β) Το εργασιακό κόστος υπεισέρχεται κατά 35% στο κόστος προστιθέμενης αξίας προϊόντος, συνεπώς κάθε αύξησή του θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη με την ανταγωνιστικότητα του κλάδου.

5) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

α) Τα κριτήρια επιλεξιμότητας, έτσι όπως έχουν ορισθεί, καθιστούν επί της ουσίας, απαγορευτική οποιαδήποτε επένδυση στον κλάδο, θέτοντας τις κλωστοϋφαντουργικές εταιρείες εκτός Αναπτυξιακού, αφού ο συντελεστής κερδοφορίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή τους και δυστυχώς, ο κλάδος, τα τελευταία χρόνια της κρίσης, δεν παρουσιάζει κέρδη.

β) Να αναθεωρηθούν τα ευεργετήματα του νόμου προς τις επιχειρήσεις με περισσότερο έμφαση στην αύξηση των χρηματικών επιδοτήσεων.

γ) Επίσης, στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου, θα μπορούσε να προβλεφθεί ειδικό καθεστώς για την κλωστοϋφαντουργία (λόγω της 10ετούς κρίσης) με την άδεια της ΕΕ, όπως έκανε η Ισπανία το 2006, και Ιταλία, Πορτογαλία το 2007(λόγω της κρίσης από την παγκοσμιοποίηση).

δ) Δυνατότητα ένταξης, στο νέο αναπτυξιακό νόμο και σε λοιπά ευρωπαϊκά προγράμματα, και των μεσαίων και μεγάλων κλωστοϋφαντουργικών βιομηχανιών με στόχο την ενεργειακή εξοικονόμηση, ποιοτική αναβάθμιση και εξωστρέφεια.

ζ) Όσον αφορά τα Ερευνητικά Προγράμματα θα μπορούσαμε να προτείνουμε για τον κλάδο: να γίνει εθνική προσπάθεια καθετοποιημένης παραγωγής brand προϊόντων (σπόρος - έτοιμο προϊόν, από το χωράφι στο ράφι) στο πλαίσιο συμμετοχής ελληνικών επιχειρήσεων και φορέων σε ερευνητικά προγράμματα, δηλ. Αλυσίδα Προστιθέμενης Αξίας.

η) Τα ίδια ακριβώς (κριτήρια επιλεξιμότητας ως ανωτέρω) θα πρέπει να ισχύσουν και για τα Ερευνητικά Προγράμματα, τα οποία απαιτούν συντελεστή κερδοφορίας για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν.

6) Επιβράβευση των συνεπών επιχειρήσεων, οι οποίες, ουδέποτε καθυστέρησαν στην καταβολή των υποχρεώσεών τους, φόρων, εισφορών, δεδουλευμένων, καθ όλη την διάρκεια της κρίσης (κάτι που συζητείται να γίνει με την μορφή Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων).

7) Εφαρμογή αυστηρών Ποιοτικών Προδιαγραφών στις εισαγωγές προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας από τρίτες χώρες όπως η Τουρκία, Αίγυπτος, Ινδονησία, Κίνα, Ινδία, κ.ά., οι οποίες οδηγούν σε μαρασμό την ελληνική παραγωγή.

8) Νομοθετική ρύθμιση των «Οικιστικών Πυκνώσεων» λόγω του ότι αρκετές επιχειρήσεις του κλάδου μας αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Η ρύθμιση αυτή θα διευκολύνει και θα ενισχύσει την παραγωγική διαδικασία στις επιχειρήσεις που βρίσκονται υπό αυτό το καθεστώς και θα δημιουργήσει επενδυτική προοπτική.

9) Μείωση ENΦΙΑ και για τις επιχειρήσεις, όπως ισχύει σήμερα για τα φυσικά πρόσωπα.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΒΕΑ: Πρωτοβουλίες για την ανάκαμψη του κλάδου κλωστοϋφαντουργίας

Τα θέματα που συζητήθηκαν μεταξύ άλλων ήταν το φαινόμενο της αποεπένδυσης (ενδεικτικά, στην Βόρεια Μακεδονία έχουν την έδρα τους 110 ελληνικές εταιρείες κλωστοϋφαντουργίας), η έλλειψη τεχνογνωσίας και η αδυναμία προσέλκυσης νέων εργαζόμενων για τον κλάδο.
Endysi, Rouxa, Lianiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο υψηλότερο επίπεδο 15 ετών ανήλθαν οι εξαγωγές των ελληνικών ρούχων

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων Κλωστοϋφαντουργών Ελευθέριος Κούρταλης, υπογράμμισε ότι η εκρηκτική άνοδος του ενεργειακού κόστους απειλεί άμεσα τη βιωσιμότητα της ελληνικής κλωστοϋφαντουργίας.
Endysi, Rouxa, Lianiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ξεπέρασαν τα 5 εκατ. ευρώ οι εξαγωγές ένδυσης από την Μακεδονία

Σημαντική ήταν η στήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στον κλάδο ένδυσης - κλωστοϋφαντουργίας καθώς ενισχύθηκαν 36 επιχειρήσεις σε διεθνείς εκθέσεις του κλάδου, οδηγώντας στο να υπάρξουν νέες επικερδείς συμφωνίες.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έπεσαν οι εξαγωγές, αυξήθηκαν οι πωλήσεις στο κλάδο του ενδύματος

Σε αντίθεση με τις ελληνικές εξαγωγές, που μειώθηκαν κατά 7,8% με τη συνολική αξία τους να υποχωρεί στα 588 εκατ. ευρώ, στην εγχώρια αγορά οι πωλήσεις αυξήθηκαν στο πρώτο τρίμηνο στα 642 εκατ. ευρώ (+28,1%).