Φωτο: Shutterstock

Τα δύο σενάρια του ΚΕΠΕ για τις επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομία

Δύο διαφορετικές εκδοχές με βάση τις εκτιμήσεις του υπουργείου Οικονομικών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ελληνική οικονομία μετά την πανδημία παρουσιάζει το ΚΕΠΕ.

Από την ανάλυση των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων του COVID-19 στην ελληνική οικονομία, προκύπτει ότι, στη βάση των υποθέσεων των σεναρίων του υπουργείου Οικονομικών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αυτόνομη ζήτηση, εκτιμάται μείωση του ΑΕΠ κατά 5,67% και 7,16%, της απασχόλησης κατά 5,32% και 7,20%, και των συνολικών εισαγωγών κατά 10,40% και 15,53%, αντίστοιχα.

Αυτό αναφέρει η έβδομη ανάλυση επικαιρότητας για τις επιπτώσεις της πανδημίας από το ΚΕΠΕ. Όπως σημειώνεται: «Τα αποτελέσματα αυτά είναι σε συμφωνία με τις προηγούμενες αναλύσεις μας, όπου είχαμε επικεντρωθεί στις επιδράσεις της μείωσης των τουριστικών εισπράξεων και της αύξησης των κρατικών δαπανών, στις οποίες αναδείξαμε τις δυνατότητες περιορισμού του εύρους της ύφεσης. Αυτό οφείλεται, κυρίως στο γεγονός ότι η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία (tourism ratio) είναι αντίστοιχη των υπολοίπων χωρών του ευρωπαϊκού Νότου, και όχι πολλαπλάσια, όπως κατά καιρούς γίνεται λόγος από διάφορες εκτιμήσεις.

Από τις εκτιμήσεις μας προκύπτει ότι το μεγαλύτερο μέρος της καθίζησης της οικονομίας αναμένεται να προκληθεί από τις αρνητικές επιδράσεις της μείωσης των εξαγωγών, και κυρίως από τους τομείς του τουρισμού και της ναυτιλίας, ενώ οι επιπτώσεις στην εσωτερική ζήτηση αφορούν κυρίως τον τομέα των κατασκευών. Όσον αφορά το εύρος της μείωσης του ΑΕΠ, οι εκτιμήσεις μας είναι πιο κοντά στις προβλέψεις του υπουργείου Οικονομικών, που κάνει λόγο για μια ύφεση της τάξης του 5%, ενώ σχετικά με την μείωση της απασχόλησης και την αύξηση του ελλείμματος του Ισοζυγίου Αγαθών και Υπηρεσιών τόσο το υπουργείο όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται να τα υποεκτιμούν.

Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των δύο σεναρίων για τις κρατικές δαπάνες, τις επενδύσεις και τις εξαγωγές δύνανται να οδηγήσουν και σε αντίστοιχες διαφοροποιήσεις στις επιπτώσεις στο ΑΕΠ, την απασχόληση και τις συνολικές εισαγωγές ανά τομέα (εμπόρευμα), οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας απαιτεί προγραμματισμό και στοχευμένες κλαδικές πολιτικές».

Δύο σενάρια

Αναλυτικά το ΚΕΠΕ αναφέρει δύο σενάρια:

Σύμφωνα με την εαρινή πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2020 (έστω Σενάριο 1) οι κρατικές καταναλωτικές δαπάνες αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου 1,782 δισ. ευρώ, ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου αναμένεται να μειωθεί κατά περίπου 6,422 δισ. ευρώ και, τέλος, οι εξαγωγές αναμένεται να μειωθούν κατά περίπου 14,918 δισ. ευρώ.

Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψη αυτές τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκτιμάται ότι θα προκληθεί μία συνολική (άμεση και έμμεση):

  • Μείωση του ΑΕΠ κατά περίπου 7,16%
  • Μείωση στα επίπεδα της συνολικής απασχόλησης περίπου 7,20%
  • Μείωση των συνολικών εισαγωγών περίπου 15,53%

Όπως προκύπτει, η πλειονότητα των απωλειών στο ΑΕΠ αντιστοιχούν σε «Υπηρεσίες Πλωτών Μεταφορών» (25,6%), «Κατασκευές» (20,9%) και «Υπηρεσίες Διαμονής και Εστίασης» (17,6%). Οι σημαντικότερες μειώσεις στα επίπεδα της απασχόλησης αντιστοιχούν στους τομείς «Γεωργία» (19,8%), «Κατασκευές» (19,1%) και «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» (11,6%), ενώ οι σημαντικότερες μειώσεις στις συνολικές εισαγωγές αντιστοιχούν στα «Μεταλλεία και Λατομεία» (18,8%) , «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Ηλεκτρονικά και Οπτικά Προϊόντα» (10,1%) και «Άλλος Εξοπλισμός Μεταφορών» (9,2%).

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του υπουργείου Οικονομικών (έστω Σενάριο 2) οι κρατικές καταναλωτικές δαπάνες αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου 0,364 δισ. ευρώ, ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου αναμένεται να μειωθεί κατά περίπου 0,985 δισ. ευρώ και, τέλος, οι εξαγωγές αναμένεται να μειωθούν κατά περίπου 13,384 δισ. ευρώ.

Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψη αυτές τις προβλέψεις του υπουργείου Οικονομικών, εκτιμάται ότι θα προκληθεί μία συνολική (άμεση και έμμεση):

  • Μείωση του ΑΕΠ κατά περίπου 5,67%
  • Μείωση στα επίπεδα της συνολικής απασχόλησης περίπου 5,32%
  • Μείωση των συνολικών εισαγωγών περίπου 10,40%.

 Όπως προκύπτει, η πλειονότητα των απωλειών στο ΑΕΠ αντιστοιχούν στις «Υπηρεσίες Πλωτών Μεταφορών» (29,1%), «Υπηρεσίες Διαμονής και εστίασης» (19,8%) και «Προϊόντα Οπτάνθρακα και Προϊόντα Διύλισης Πετρελαίου» (12,7%), οι σημαντικότερες μειώσεις στα επίπεδα της απασχόλησης αντιστοιχούν στους τομείς «Γεωργία» (23,4%), «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» (13,9%) και «Κατασκευές» (5,7%), ενώ οι σημαντικότερες μειώσεις στις συνολικές εισαγωγές αντιστοιχούν στα «Μεταλλεία και Λατομεία» (23,8%), «Προϊόντα Οπτάνθρακα και Προϊόντα Διύλισης Πετρελαίου» (10,7%) και «Τρόφιμα» (7,2%).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Η εξέλιξη της πανδημίας «κλειδί» για τη δημοσιονομική επιβάρυνση

Στην έκθεσή του το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι η πορεία των δημοσιονομικών μεγεθών θα εξαρτηθεί και από τα πρόσθετα μέτρα στήριξης της οικονομίας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κέρδισαν το στοίχημα της εμπιστοσύνης των ξένων επισκεπτών οι τουριστικές επιχειρήσεις

Οι επίσημοι φορείς κάνουν λόγο για λειτουργία του 50% των ξενοδοχειακών καταλυμάτων της χώρας και για έσοδα που θα κινηθούν φέτος από 3 δισ. ευρώ έως τα 3,5 δισ. ευρώ, όταν το 2019 είχαν ανέλθει στα 18,5 δισ. ευρώ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σαββάκης: Τι θα γινόταν αν η συνεισφορά της βιομηχανίας στο ΑΕΠ έφτανε στο 12% από 8%;

«Βάσει των εκτιμήσεων του ΣΒΕ, αν ο στόχος αυτός για αύξηση από το 8% στο 12% του ΑΕΠ επιτευχθεί, οι άμεσες θέσεις εργασίας στη βιομηχανία και τη μεταποίηση θα αυξηθούν κατά τουλάχιστον 10%.» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΒΕ.