ΓΔ: 859.57 0.98% Τζίρος: 40.84 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 14:38:45 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
xrimata, euro, money, cash
Φωτο: Shutterstock

«Ένεση» 10,4 δισ. από τον τουρισμό έφερε μείωση στο έλλειμμα του ισοζυγίου

Στο 59% των αντίστοιχων διαμορφώθηκαν τα έσοδα από τον τουρισμό στο 11μηνο του περασμένου έτους, με το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών να υποχωρεί στα 8,9 δισ.

Στο 59% αυτών του 2019 διαμορφώθηκαν τα έσοδα για τον ελληνικό τουρισμό το 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος, φθάνοντας στα 10,4 δισ. ευρώ για το διάστημα Ιανουάριος - Νοέμβριος 2021

Παράλληλα κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου σημειώθηκε σημαντική διεύρυνση στο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγώ, λόγω της μεγαλύτερης αύξησης των εισαγωγών σε σύγκριση με εκείνης των εξαγωγών. 

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΤτΕ τον Νοέμβριο του 2021, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διευρύνθηκε κατά 1,3 δισεκ. ευρώ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020 και διαμορφώθηκε σε 2,5 δισεκ. ευρώ.  Η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στην αύξηση των εισαγωγών, η οποία ήταν μεγαλύτερη από εκείνη των εξαγωγών. Η αύξηση των συνολικών εξαγωγών και εισαγωγών κατά 58,7% και 70,4% αντίστοιχα αντανακλά την άνοδο των τιμών, κυρίως των καυσίμων. Σε σταθερές τιμές, οι ρυθμοί αύξησης των εξαγωγών και εισαγωγών ήταν 19,8% και 36,3% αντίστοιχα. Ειδικότερα, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα σημείωσαν αύξηση κατά 44,2% σε τρέχουσες τιμές (31,8% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα σημείωσαν αύξηση κατά 42,0% σε τρέχουσες τιμές (33,7% σε σταθερές τιμές). 

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών ήταν αποτέλεσμα της βελτίωσης κυρίως του ταξιδιωτικού ισοζυγίου και, σε μικρότερο βαθμό, του ισοζυγίου μεταφορών. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 219,3% και 308,2% αντίστοιχα και διαμορφώθηκαν στο 60% και το 91% εκείνων του Νοεμβρίου του 2019 αντίστοιχα. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου μεταφορών αυξήθηκε, κυρίως λόγω της βελτίωσης του πλεονάσματος των θαλάσσιων μεταφορών. 

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων κατέγραψε αύξηση σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020, λόγω κυρίως της αύξησης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Το έλλειμμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων σημείωσε επίσης μικρή αύξηση. 

Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2021, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών περιορίστηκε κατά 1,4 δισεκ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 και διαμορφώθηκε σε 8,9 δισεκ. ευρώ.  Η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στη μεγαλύτερη αύξηση των εισαγωγών έναντι των εξαγωγών σε απόλυτα μεγέθη. Αναλυτικότερα, οι εξαγωγές σημείωσαν αύξηση κατά 36,4% σε τρέχουσες τιμές (14,2% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές κατά 35,6% σε τρέχουσες τιμές (13,3% σε σταθερές τιμές). Οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 27,5% σε τρέχουσες τιμές (21,2% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 27,1% σε τρέχουσες τιμές (24,1% σε σταθερές τιμές). 

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών, η οποία όμως αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου μεταφορών. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 96,8% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 144,6% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2020, αντιπροσωπεύοντας το 47% και το 59% των αντίστοιχων επιπέδων του 2019. Οι καθαρές εισπράξεις από μεταφορές παρουσίασαν μείωση κατά 8,3%. Το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων κατέγραψε πλεόνασμα, έναντι ελλείμματος την αντίστοιχη περίοδο του 2020, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη, ενώ το πλεόνασμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων αυξήθηκε λόγω της ανόδου των καθαρών εισπράξεων της γενικής κυβέρνησης.

Ισοζύγιο Κεφαλαίων

Το Νοέμβριο του 2021, το ισοζύγιο κεφαλαίων κατέγραψε πλεόνασμα 464 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 119 εκατ. ευρώ σε σχέση με εκείνο του ίδιου μήνα του 2020. Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2021, το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων κατέγραψε αύξηση κατά 1,4 δισεκ. ευρώ σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2020 και διαμορφώθηκε σε 3,6 δισεκ. ευρώ.

Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων

Το Νοέμβριο του 2021, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) αυξήθηκε σε σχέση με το Νοέμβριο του 2020 και διαμορφώθηκε σε 2,1 δισεκ. ευρώ. Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2021, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων περιορίστηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, από 8,1 δισεκ. ευρώ σε 5,3 δισεκ. ευρώ.

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

Το Νοέμβριο του 2021, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι καθαρές υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού (που αντιστοιχούν σε ξένες άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα) παρουσίασαν αύξηση κατά 668 εκατ. ευρώ. Οι σημαντικότερες συναλλαγές αφορούν: α) τη συμμετοχή με ποσοστό 10% της Selath Holdings S.à r.l. (Λουξεμβούργο), η οποία ελέγχεται από τη CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A, στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ Α.Ε. και β) την πώληση της Intrasoft International S.A. στη Netcompany Group A/S (Δανία).

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 4,1 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεών τους σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται στην αύξηση κατά 742 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές ελληνικών επιχειρήσεων, που αντισταθμίστηκε από τη μείωση κατά 461 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου. 

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων καταγράφηκε αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, η οποία αντανακλά κυρίως τη στατιστική προσαρμογή (762 εκατ. ευρώ) που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων, την αύξηση κατά 410 εκατ. ευρώ των δανείων που έχουν χορηγηθεί σε μη κατοίκους και τη μείωση κατά 414 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων των κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται στην αύξηση κατά 4,9 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET).

Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2021, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν αύξηση κατά 885 εκατ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, κατέγραψαν αύξηση κατά 4,7 δισεκ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 20,3 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται στην αύξηση των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου κατά 2,2 δισεκ. ευρώ και σε μετοχές ελληνικών επιχειρήσεων κατά 2,1 δισεκ. ευρώ.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται στην αύξηση κατά 2,9 δισεκ. ευρώ των δανείων που έχουν χορηγηθεί σε μη κατοίκους και στη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση χαρτονομισμάτων κατά 3,8 δισεκ. ευρώ, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση κατά 1,7 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους αντανακλά κυρίως την αύξηση κατά 17,1 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET).

Στο τέλος Νοεμβρίου του 2021, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 12,5 δισεκ. ευρώ. 
 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (εκατ. ευρώ) 

  Ιανουάριος - Νοέμβριος
  201920202021
IΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ( Ι.Α + Ι.Β + Ι.Γ + Ι.Δ  )-2.153,2-10.325,0-8.901,2
     
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( I.Α +  I.B)-585,0-9.940,8-10.136,1
     
Ι.AΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ ( I.Α.1 -  I.Α.2)-21.204,8-17.001,7-22.837,6
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ  καυσίμων-4.751,9-2.891,6-4.979,8
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ χωρίς καύσιμα-16.452,9-14.110,1-17.857,8
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ  πλοίων-269,1-66,2-19,2
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ χωρίς πλοία-20.935,7-16.935,5-22.818,4
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ χωρίς καύσιμα και πλοία-16.183,8-14.043,9-17.838,6
I.A.1Εξαγωγές  αγαθών29.681,826.098,335.596,8
 Καύσιμα8.254,15.385,09.196,4
 Πλοία (πωλήσεις)83,778,1113,1
 Αγαθά χωρίς καύσιμα και πλοία21.344,120.635,226.287,4
I.A.2Εισαγωγές  αγαθών50.886,643.100,058.434,4
 Καύσιμα13.005,98.276,614.176,2
 Πλοία (αγορές)352,8144,3132,3
 Αγαθά χωρίς καύσιμα και πλοία37.527,834.679,144.126,0
     
Ι.ΒΙΣΟΖΥΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( I.Β.1 -  I.Β.2)20.619,87.060,912.701,4
I.B.1Εισπράξεις 37.897,821.200,232.559,6
 Ταξιδιωτικό17.884,44.284,010.476,5
 Μεταφορές15.867,412.822,016.944,4
 Λοιπές υπηρεσίες4.146,04.094,35.138,8
I.B.2Πληρωμές 17.278,014.139,219.858,2
 Ταξιδιωτικό2.478,1760,21.006,7
 Μεταφορές10.371,99.138,613.565,4
 Λοιπές υπηρεσίες4.428,04.240,55.286,1
     
Ι.ΓΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ (I.Γ.1 -  I.Γ.2)-1.510,6-387,5595,4
I.Γ.1Εισπράξεις 5.600,85.765,66.439,5
 Από εργασία (αμοιβές,μισθοί)224,5183,7192,0
 Από επενδύσεις (τόκοι,μερίσματα,κέρδη)2.705,52.556,33.129,1
 Λοιπά πρωτογενή εισοδήματα2.670,83.025,73.118,4
I.Γ.2Πληρωμές 7.111,56.153,25.844,1
 Από εργασία (αμοιβές,μισθοί)1.294,41.237,31.186,5
 Από επενδύσεις (τόκοι,μερίσματα,κέρδη)5.431,64.520,84.190,5
 Λοιπά πρωτογενή εισοδήματα385,5395,0467,2
     
Ι.ΔΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ (I.Δ.1 - I.Δ.2)-57,53,3639,6
I.Δ.1Εισπράξεις 2.953,03.207,14.104,8
 Γενική κυβέρνηση1.637,31.756,62.833,8
 Λοιποί τομείς1.315,71.450,51.271,0
I.Δ.2Πληρωμές 3.010,53.203,83.465,2
 Γενική κυβέρνηση1.708,31.746,62.131,0
 Λοιποί τομείς1.302,21.457,21.334,2
     
ΙΙΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (II.1 - II.2)463,62.183,03.569,4
II.1Εισπράξεις 930,12.561,84.438,7
 Γενική κυβέρνηση780,32.405,53.594,9
 Λοιποί τομείς149,8156,3843,8
II.2Πληρωμές 466,5378,8869,3
 Γενική κυβέρνηση4,44,04,5
 Λοιποί τομείς462,1374,8864,8
     
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( Ι + ΙΙ)-1.689,6-8.142,0-5.331,7
     
ΙIIΙΣΟΖΥΓΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ  ( ΙII.Α+III.Β+ΙII.Γ+III.Δ )-2.055,9-7.452,1-4.464,0
     
ΙII.ΑΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ *-3.128,9-2.095,9-3.819,6
    Απαιτήσεις636,1464,6885,4
    Υποχρεώσεις3.765,12.560,54.705,0
ΙII.ΒΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ *24.138,243.988,518.550,5
    Απαιτήσεις26.420,133.104,022.862,4
    Υποχρεώσεις2.282,0-10.884,54.311,9
ΙII.ΓΛΟΙΠΕΣ  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ *-22.962,2-50.513,8-21.577,2
    Απαιτήσεις-1.581,02.704,65.072,9
    Υποχρεώσεις21.381,153.218,426.650,1
         (Δάνεια γενικής κυβέρνησης)-4.740,91.482,9-387,4
     
III.ΔΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ * *-103,01.169,02.382,3
     
IVΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ( Ι + ΙΙ - III + IV=0)-366,3689,9867,7
     
 ΥΨΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ * * *   

 

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

diakopes-tourismos-skyexpress-ethniki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤτΕ: Ξεπέρασαν τα 10,5 δισ. ευρώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το 2021

Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων το 2021 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης της εισερχόμενης κίνησης μη κατοίκων ταξιδιωτών κατά 105,9%, καθώς και της αύξησης της μέσης δαπάνης ανά διανυκτέρευση κατά 16,7%.