Ελληνικό Χρηματιστήριο

Αναστολή διαπραγμάτευσης για τη μετοχή της Δούρος 

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι δεν καθίσταται δυνατή η έγκαιρη δημοσιοποίηση των ετήσιων οικονομικών της μεγεθών για το 2019. 

Σε αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής της εταιρείας Δούρος προχώρησε το χρηματιστήριο μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Αιτία το γεγονός ότι η εταιρεία δήλωσε πως δεν είναι δυνατή η ανακοίνωση των ετήσιων οικονομικών της μεγεθών. 

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση: «Λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναστέλλεται από σήμερα, 30 Ιουνίου 2020, η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας "ΔΟΥΡΟΣ Α.Ε.",  σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του Ν.3371/2005, καθώς, σε συνέχεια της από 29.06.2020 ανακοίνωσης της εταιρίας, στην οποία αναφέρεται ότι δεν καθίσταται δυνατή η έγκαιρη δημοσιοποίηση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2019, δε διασφαλίζεται η προστασία του επενδυτικού κοινού και η ομαλή λειτουργία της αγοράς των μετοχών της ανωτέρω εταιρίας, έως ότου η εταιρία καταρτίσει και δημοσιοποιήσει τις ως άνω οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΓΟΡΕΣ

«Κόκκινη» εβδομάδα για το Χρηματιστήριο Αθηνών, κράτησε τις 630 μονάδες

Σε κλίμα ανασφάλειας παρέμεινε για 6η συνεχή συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών, κρατώντας ωστόσο το επίπεδο των 630 μονάδων, καταγράφοντας πτώση 0,61%. Συνολικά, στις τελευταίες έξι συνεδριάσεις έχει χάσει 4,39%.