ΑΛΟΥΜΥΛ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οριστική συμφωνία αναδιάρθρωσης με τις τράπεζες για την ΑΛΟΥΜΥΛ

Η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση αναφέρει ότι με την επίτευξη της συμφωνίας, αποκτά μακροπρόθεσμη χρηματοοικονομική σταθερότητα και αισθητή μείωση του κόστους δανεισμού, ευρισκόμενη σε τροχιά διαρκούς και βιώσιμης ανάπτυξης.