ΒΕΛΓΙΟ

ΔΙΕΘΝΗ

Επικρίσεις για την ταξιδιωτική οδηγία της Γερμανίας για τις Βρυξέλλες

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει συστήσει τον καλύτερο συντονισμό των ταξιδιωτικών οδηγιών και των κανόνων επιστροφής για τους παραθεριστές από περιοχές κινδύνου σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.