ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα 12,1 δισ. ευρώ το 2019 τα κεφάλαια που προσέλκυσαν οι ελληνικές επιχειρήσεις

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης της PwC οι ελληνικές επιχειρήσεις προσέλκυσαν 12 δισ. εκ των οποίων τα 4,3 αφορούν σε εξαγορές και συγχωνεύσεις, 5 σε εταιρικά ομόλογα, 1,2 σε ιδιωτικοποιήσεις και 1,5 δισ. ευρώ σε συναλλαγές μη εξυπηρετούμενων δανείων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιο απλές διαδικασίες για επιδότηση επιχειρήσεων

Με τις αποφάσεις αυτές υλοποιείται μια πρώτη, σημαντική δέσμη μέτρων για όλες τις προσκλήσεις που έχουν εκδοθεί έως σήμερα (κλειστές και ανοιχτές) με στόχο να επισπευσθούν οι εκταμιεύσεις προς τις επιχειρήσεις και να αυξηθεί η απορρόφηση του Προγράμματος.