Φώτο: Shutterstock

Συγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ της Ideal

Εξαετής η διάρκεια της θητείας, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης, εξέλεξε και τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

Η εταιρεία Όμιλος Ιντεάλ ΑΒΕΕΔΕΣ (Ideal) ανακοίνωσε σήμερα ότι συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την συνεδρίασή του την 06-02-2020 το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 06-02-2020, και έχει εξαετή θητεία.

Η θητεία παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία κάθε φορά έπεται της λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου,

Ειδικότερα, το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Διονύσιος Αλυσανδράτος Πρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αλέξιος Σωτηρακόπουλος Αντιπρόεδρος - Ανεξάρτητο -Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σάββας Ασημιάδης Δ/νων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος

Παναγιώτης Βασιλειάδης Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος

Χαράλαμπος Δαυίδ Σύμβουλος - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος Διάκαρης Σύμβουλος - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ανδρέας Θεοδώρου Σύμβουλος - Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν της εξουσιοδότησης που έλαβε, από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 06-02-2020, εξέλεξε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρ. 44 του Ν. 4449/2017, τους κ.κ. Γεώργιο Διάκαρη (Μη Εκτελεστικό Μέλος) και Ανδρέα Θεοδώρου (Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος). Ο κ. Αλέξιος Σωτηρακόπουλος εκλέχθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι εξαετής και συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν αυτών η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται ως εξής:

Αλέξιος Σωτηρακόπουλος (Πρόεδρος της Επιτροπής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου)

Γεώργιος Διάκαρης (Μέλος Επιτροπής, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου)

Ανδρέας Θεοδώρου (Μέλος Επιτροπής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου)

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του Ν.4449/2017.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Από αύριο η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Entersoft στο Χρηματιστήριο

Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας είναι 7 ευρώ ανά μετοχή, ίση με την τιμή διάθεσης που καθορίστηκε από τον Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο της Δημόσιας Προσφοράς.