Φώτο: jp-avax.gr

Στο 19,82% η συμμετοχή της οικογένειας Ιωάννου στην ΑΒΑΞ

Μετά την αύξηση κεφαλαίου της ΑΒΑΞ η συμμετοχή της οικογένειας Ιωάννου φθάνει σχεδόν στο 20%. Στο 16,31% και 7,83% αντίστοιχα τα ποσοστά των Κ. Μιτζάλη και Κ. Κουβαρά.

Η ΑΒΑΞ Α.Ε. ανακοίνωσε σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις που έλαβε, ότι μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 20 εκατ. ευρώ, έχουν επέλθει οι ακόλουθες μεταβολές επί των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας:

• Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας «Joannou & Paraskevaides (Investments) Limited» μειώθηκε από 44,18% σε 23,77% λόγω μη άσκησης των αναλογούντων δικαιωμάτων προτίμησης και η εταιρεία σήμερα κατέχει συνολικά 34.310.000 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της Εταιρείας

• Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας «JCGH Limited» η οποία ελέγχεται σύμφωνα με το Ν.3556/2007 από την εταιρεία «Stejo Limited», η οποία ελέγχεται από την εταιρεία «CSME Holdings Limited» η οποία ελέγχεται από την εταιρεία CDSJ Holdings Limited η οποία με τη σειρά της ελέγχεται από τον κ. Χρήστο Ιωάννου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αυξήθηκε από 3,40% σε 19,82% λόγω πλήρους άσκησης των αναλογούντων δικαιωμάτων προτίμησης και απόκτησης μέρους των αδιάθετων μετοχών της Εταιρείας, και η εταιρεία σήμερα κατέχει συνολικά 28.600.000 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της Εταιρείας

Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του κ. Κωνσταντίνου Μιτζάλη, Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, αυξήθηκε από 13,93% σε 16,31% λόγω πλήρους άσκησης των αναλογούντων δικαιωμάτων προτίμησης και απόκτησης μέρους των αδιάθετων μετοχών της Εταιρείας και ο ίδιος σήμερα κατέχει συνολικά 23.537.570 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της Εταιρείας, ενώ ουδεμία μεταβολή σημειώθηκε στο ποσοστό 0,84% που κατέχει η Κοινή Επενδυτική Μερίδα στην οποία συμμετέχει, η οποία σήμερα κατέχει συνολικά 1.219.175 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της Εταιρείας.

Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας «Savetrans Holdings Limited», η οποία ελέγχεται σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 από τον κ. Κωνσταντίνο Κουβαρά, Αναπληρωτή Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου & Εντεταλμένο Σύμβουλο της Εταιρείας, αυξήθηκε από 5,97% σε 7,83% λόγω πλήρους άσκησης των αναλογούντων δικαιωμάτων προτίμησης και απόκτησης μέρους των αδιάθετων μετοχών της Εταιρείας και η εταιρεία σήμερα κατέχει συνολικά 11.298.955 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της Εταιρείας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενεργή συμμετοχή της EY στη πρώτη συμφωνία πώλησης έργου ΣΔΙΤ

Με τη συμβολή της ΕΥ που λειτούργησε ως σύμβουλου του σουηδικού Ομίλου Sterner Stenhus ολοκληρώθηκε με επιτυχία η η πρώτη συμφωνία πώλησης εταιρείας που έχει αναλάβει μέσω ΣΔΙΤ την τεχνική διαχείριση 10 σχολείων στην Αττική.