ΓΔ: 787.87 -2.19% Τζίρος: 42.56 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 15:41:07 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Δάιος Πλαστικά

Δάιος: Έκτακτη ΓΣ για έγκριση ομολογιακού έως 30,9 εκατ. ευρώ

'Οπως ανακοίνωσε η εισηγμένη, οι μέτοχοι καλούνται να λάβουν αποφάσεις για την έκδοση κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου έως 30,9 εκατ. ευρώ.

Η έκτακτη γενική συνέλευση της Δάιος Πλαστικά που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Μαρτίου 2020 καλείται να εγκρίνει την έκδοση κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου έως 30,9 εκατ. ευρώ και την παροχή εταιρικής εγγύησης προς τους ομολογιούχους δανειστές υπέρ της θυγατρικής Hellas Holiday Hotels για έκδοση κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού έως 56,5 εκατ. ευρώ.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εταιρείας:

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΑΪΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής: η «Εταιρεία»), η οποία λήφθηκε την 3η Μαρτίου 2020 και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και του Καταστατικού αυτής, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο 12ο χιλιόμετρο της οδού Βέροιας – Νάουσας, 592 00 Νάουσα, Νομού Ημαθίας, στις 24 Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 πρωινή, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση έκδοσης κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου μέχρι ποσού Ευρώ Τριάντα Εκατομμυρίων Εννιακοσίων Χιλιάδων (€ 30.900.000,00), σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 4548/2018 και 3156/2003, μετά της απόφασης περί χορήγησης των σχετικών εξασφαλίσεων των απαιτήσεων των ομολογιούχων δανειστών. Παροχή σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2.Έγκριση παροχής εταιρικής εγγύησης της Εταιρίας προς τους ομολογιούχους δανειστές υπέρ της θυγατρικής ανώνυμης εταιρίας με τη επωνυμία "HELLAS HOLIDAY HOTELS Α.Ε.", στο πλαίσιο έκδοσης από την τελευταία κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου μέχρι ποσού Ευρώ Πενήντα Έξι Εκατομμυρίων Πεντακοσίων Χιλιάδων (€ 56.500.000,00), σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 4548/2018 και 3156/2003. Παροχή σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

3.  Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 30η Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι για την εν λόγω Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η επιστροφή των τουριστών αύξησε κατά 77,8% τον τζίρο της Δάιος Πλαστικά

Αν και ο ξενοδοχειακός κλάδος επλήγη σημαντικά από την πανδημία του κορονοϊού, η επανεκκίνηση των ξενοδοχείων σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη συνέβαλλε σημαντικά στην μεγέθυνση του κύκλου εργασιών της Δάιος Πλαστικά.
Sarantis
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Sarantis: Ξεκινάει στις 10/06 η διανομή μερίσματος 0,14 ευρώ ανά μετοχή

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 2.915.273 μετοχές που κατέχει η εταιρεία προσαυξάνει το μέρισμα των λοιπών μετόχων και συνεπώς το συνολικό μεικτό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,14933796 ευρώ.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΛΤΟΝ: Άνοδος 34% του τζίρου στο α' τρίμηνο, ανήλθε στα 44 εκατ. ευρώ

Οι θετικές επιδόσεις αφορούν σε όλες τις εταιρείες εκτός της Ουκρανίας λόγω των γνωστών δυσμενών συνθήκων που έχουν δημιουργηθεί από τη ρωσική εισβολή. Ωστόσο η ουκρανική θυγατρική ετέθη σε ελεγχόμενη επανεκκίνηση με προοδευτική ενεργοποίηση των πωλήσεων.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Elvalhalcor: Ιστορικό ρεκόρ τζίρου το α΄τρίμηνο, έφτασε τα 923 εκατ. ευρώ

Ο συνδυασμός του αυξημένου όγκου πωλήσεων και των υψηλών τιμών των μετάλλων διαμόρφωσε τον κύκλο εργασιών στα ιστορικά υψηλά, με την εταιρεία να διατηρεί την ανοδική δυναμική που έχει διαμορφωθεί από την περασμένη χρονιά.