ΓΔ: 860.06 1.04% Τζίρος: 80.46 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Δάιος Πλαστικά

Η επιστροφή των τουριστών αύξησε κατά 77,8% τον τζίρο της Δάιος Πλαστικά

Αν και ο ξενοδοχειακός κλάδος επλήγη σημαντικά από την πανδημία του κορονοϊού, η επανεκκίνηση των ξενοδοχείων σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη συνέβαλλε σημαντικά στην μεγέθυνση του κύκλου εργασιών της Δάιος Πλαστικά.

Η αύξηση της ζήτησης στο εσωτερικό και η άνοδος των εξαγωγών οδήγησε σε αυξημένα έσοδα και κέρδη στο εννεάμηνο του 2021 την Δάιος Πλαστικά, με την εταιρεία να βγαίνει και αυτή κερδισμένη από την επιστροφή του τουριστικού ρεύματος της χώρας μετά από την καταστροφική χρονιά του 2020 για τα ξενοδοχεία.

Σε επίπεδο ομίλου, ο κύκλος εργασιών της περιόδου 01/01/2021 – 30/09/2021 ανήλθε σε 33.302.062,29 ευρώ εκ των οποίων 18.625.783,79 ευρώ αφορούν τη δραστηριότητα στο γ’ τρίμηνο, έναντι 18.728.896,31 ευρώ και 9.839.165,31 ευρώ αντίστοιχα για την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας άνοδο κατά 77,81% και 89,30% αντίστοιχα. Η αύξηση των εργασιών του ομίλου οφείλεται και στους δύο κλάδους δραστηριοποίησης, αυτούς των πλαστικών και του τουρισμού.

Ενίσχυση των μεγεθών και αύξηση της κερδοφορίας

Συγκεκριμένα, η αύξηση του κύκλου εργασιών του κλάδου των πλαστικών επήλθε τόσο από το εσωτερικό όσο και τις εξαγωγές, ενώ ταυτόχρονα οι τιμές πώλησης των προϊόντων διαμορφώθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα ενσωματώνοντας τις αυξήσεις των τιμών των α’ υλών και του κόστους παραγωγής λόγω της ενεργειακής κρίσης. Ο ξενοδοχειακός κλάδος επλήγη σημαντικά από την πανδημία της νόσου COVID – 19 το 2020 και υπέστη αρνητικές συνέπειες και κατά το α’ εξάμηνο του 2021. Ωστόσο, η επαναλειτουργία από την αρχή ήδη του γ’ τριμήνου του ξενοδοχείου της Θεσσαλονίκης, μετά από 15 μήνες και η λειτουργία του resort στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, πρωθύστερα από το 2020 κατά περίπου δύο μήνες, επέδρασσαν πολύ θετικά στη μεγέθυνση των εργασιών του εν λόγω τομέα.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ήταν κερδοφόρα κατά 8.783.860,40 ευρώ και 8.975.483,05 ευρώ για το εννιάμηνο και το γ’ τρίμηνο του 2021 αντίστοιχα, έναντι ζημιών 128.640,46 ευρώ και κερδών 2.442.038,23 ευρώ τις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 11.911.199,49 ευρώ την περίοδο 01/01-30/09/2021 και σε 10.122.632,88 ευρώ το γ’ τρίμηνο 2021 έναντι 2.760.328,03 ευρώ και 3.495.578,52 ευρώ τις αντίστοιχες περιόδους του 2020.

Τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) ήταν κερδοφόρα κατά 6.869.255,34 ευρώ για το εννεάμηνο και 8.290.937,84 ευρώ για το γ’ τρίμηνο 2021, έναντι ζημιών 2.430.450,58 ευρώ και κερδών 1.749.856,40 ευρώ τις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενη χρήσης. Καθώς οι περίοδοι λειτουργίας των δύο ξενοδοχειακών μονάδων δεν ήταν κοινοί κατά την υπό εξέταση περίοδο, στα παραπάνω βασικά μεγέθη των αποτελεσματικών λογαριασμών δεν παρατίθενται συγκριτικές μεταβολές, ώστε να προάγεται η ορθή ενημέρωση των επενδυτών. Ο συνολικός δανεισμός του ομίλου συρρικνώθηκε κατά περίπου 7 εκ. (ή σε ποσοστό 7,8% περίπου) έναντι του τέλους 2020, συνέπεια της θετικής πορείας των οικονομικών αποτελεσμάτων κατά το γ’ τρίμηνο του 2021. Μεγάλη υπήρξε και η βελτίωση των ιδίων κεφαλαίων, καθώς αυτά ενισχύθηκαν κατά 34% εντός του έτους, στα 31,2 εκ. ευρώ. 

Σε επίπεδο εταιρίας, μετά την έξαρση της πανδημίας του κορονοϊού, η παραγωγική μονάδα συνέχισε κανονικά τη λειτουργία της εξυπηρετώντας απρόσκοπτα τους πελάτες της παρά τις όποιες δυσκολίες. Στην υπό εξέταση περίοδο του εννιαμήνου, επιτεύχθηκε σημαντική αύξηση των πωλήσεων κατά 29,13% (15.320.966,64 ευρώ έναντι 11.864.616,88 ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο) και 30,24% κατά το γ’ τρίμηνο (4.507.935,68 ευρώ έναντι 3.461.182,85 ευρώ το γ’ τρίμηνο 2020).

Με βάση τα δεδομένα αυτά, δεν υφίστανται επιπτώσεις από την πανδημία στη ζήτηση και την εν γένει δραστηριότητα του παραγωγικού τομέα. Αντίθετα, η πρωτοφανής ενεργειακή κρίση δημιουργεί προβλήματα στον κλάδο των πλαστικών όπως συνεχείς ελλείψεις σε πρώτες ύλες (παγκόσμιο φαινόμενο) και, κατ’ επέκταση, σημαντικές και συνεχείς αυξήσεις των τιμών τους και διόγκωση του μεταφορικού και του ενεργειακού κόστους. Τα παραπάνω αναμένεται να επηρεάσουν το λειτουργικό κόστος του κλάδου των πλαστικών κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους, χωρίς ωστόσο η εν λόγω επίπτωση να μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια.

Όπως αναφέρει η εισηγμένη στην ανακοίνωση της, η διοίκηση παρακολουθεί στενά την πορεία της άνω κατάστασης και τα δεδομένα που διαμορφώνονται και λαμβάνει μέτρα για τη διασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας της παραγωγικής της δραστηριότητας. Συγκεκριμένα:

  • Εξασφαλίζει την επάρκεια των πρώτων υλών με σκοπό την πλήρη κάλυψη της παραγωγής.
  • Προσαρμόζει ανάλογα την εμπορική της πολιτική έτσι ώστε, κατά το μέτρο που είναι εφικτό, να μετακυλίεται μέρος της αύξησης των τιμών των πρώτων υλών και των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας στην τιμή πώλησης των προϊόντων.

Όσον αφορά την ξενοδοχειακή μονάδα στη Θεσσαλονίκη, δεν λειτούργησε κατά το α’ εξάμηνο του 2021, συνεπεία των περιοριστικών μέτρων που εφαρμόστηκαν από την ελληνική Πολιτεία και τον επιχειρηματικό σχεδιασμό που καθόρισε την έναρξη λειτουργίας της στις 30/06/2021.

Η πορεία του κύκλου εργασιών για το γ΄ τρίμηνο του 2021 υπήρξε ικανοποιητική. Για το διάστημα έως το τέλος του έτους, η πορεία εργασιών του ξενοδοχείου θα εξαρτηθεί από την πορεία της πανδημίας στις αστικές περιοχές και την ανάλογη ζήτηση που προσδιορίζεται από τη σχετική πελατειακή βάση. Η διοίκηση του ομίλου με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους εργαζόμενους, τους πελάτες και τους συνεργάτες της, επεκτείνει και εμπλουτίζει τα υγειονομικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID – 19 και την ασφάλεια των εργαζομένων και επισκεπτών. Ιδίως στον ξενοδοχειακό κλάδο, τα μέτρα που λαμβάνονται αποδείχτηκαν ιδιαίτερα αποτελεσματικά, καθώς δεν έχουν δημιουργηθεί έως τώρα προβλήματα κατά τη λειτουργία των δύο ξενοδοχείων.

Με βάση τα δεδομένα που ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας ανακοίνωσης, δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σε κάθε περίπτωση σημειώνεται ότι, οι εξελίξεις σχετικά τόσο με την πανδημία COVID – 19 όσο και με την ενεργειακή κρίση, θα ισχύσουν για μικρή περίοδο εντός του 2021 (ένα τρίμηνο), η επίδραση των οποίων δεν αναμένεται να επηρεάσει ουσιωδώς τις εργασίες και κυρίως τα αποτελέσματα του Ομίλου.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Mytilineos: Διπλάσιος τζίρος στο α΄ τρίμηνο, ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ

Τα EBITDA αυξήθηκαν στα 130 εκατ. ευρώ, επωφελούμενα τόσο από τις σταθερά ισχυρές επιδόσεις του σε Μεταλλουργία και Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου όσο και τη σημαντικά βελτιωμένη επίδοση των μονάδων ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας.
Xalivas, Halivas, Viomixania, Steel
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ισχυρή ανάπτυξη του τομέα μετάλλων, έρχονται νέα έργα 21 δισ. ευρώ

Ο κλάδος των βασικών μετάλλων αποτελεί σημαντικό εργοδότη στην ελληνική οικονομία, καθώς το 2021 απασχόλησε άμεσα περισσότερα από 20.000 άτομα, δηλαδή 0.5% του συνολικού εργατικού δυναμικού της Ελλάδας.