ΓΔ: 792.38 0.63% Τζίρος: 84.54 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
bonds_button
Πηγή: Shutterstock

Ομολογιακό δάνειο 4,5 εκατ. από την Alpha για την Flexopack

Το προϊόν του Κοινού Ομολογιακού Δανείου θα χρησιμοποιηθεί από την εταιρεία κατά 3.928.560 ευρώ για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού και κατά 571.440 ευρώ για τις δραστηριότητές της.

Ομολογιακό δάνειο 4,5 εκατ. ευρώ, το οποίο θα αξιοποιηθεί κυρίως για την αναχρηματοδότηση του δανεισμού της, συνήψε με την Alpha Bank η Flexopack.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της εισηγμένης:

  • Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «FLEXOPΑCK A.E.» (εφεξής «Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 3 Μαρτίου 2020 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, ανακοινώνει ότι την 9η Μαρτίου 2020 υπεγράφη Σύμβαση Κάλυψης Κοινού Ομολογιακού Δανείου μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και του ν. 3156/2003, όπως ισχύουν, συνολικής ονομαστικής αξίας τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (4.500.000 €) με κάλυψη αυτού από την Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Διαχειριστής πληρωμών και Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων ορίσθηκε η «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».
  • Το προϊόν του ως άνω Κοινού Ομολογιακού Δανείου θα χρησιμοποιηθεί από την Εταιρεία ως ακολούθως: (α) ποσό ίσο προς τρία εκατομμύρια εννιακόσες είκοσι οκτώ χιλιάδες πεντακόσια εξήντα Ευρώ (3.928.560 €), για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού της και (β) ποσό ίσο προς πεντακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες τετρακόσια σαράντα Ευρώ (571.440 €), για την εξυπηρέτηση των εταιρικών δραστηριοτήτων αυτής.

 

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της FLEXOPACK στην Κύπρο

Η εταιρεία FLEXOPACK ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην κεφαλαιακή ενίσχυση της θυγατρικής της εταιρείας, International στην Κύπρο μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών και έκδοση 100.000 νέων μετοχών.