Φώτο: ΑΠΕ

Έως τις 30/6 παρατείνεται η ανακοίνωση εταιρικών μεγεθών εισηγμένων

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζητά από τις εισηγμένες να ανακοινώνουν εγκαίρως τυχόν επιπτώσεις από τα μέτρα κατά της πανδημίας στον τρόπο λειτουργίας τους.

Περιθώριο έως τις 30 Ιουνίου 2020 θα έχουν οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών για την ανακοίνωση των οικονομικών τους αποτελεσμάτων, με δεδομένα τα προβλήματα που δημιουργεί η πανδημία του κορονοϊού, όπως ανακοίνωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

Η Επιτροπή διευκρινίζει πάντως ότι οι εισηγμένες εταιρείες θα πρέπει να προχωρούν, εγκαίρως, σε ανακοινώσεις για τις όποιες επιπτώσεις έχει η πανδημία και τα μέτρα περιορισμού που έχουν ληφθεί στη λειτουργία τους, αλλά και να διαψεύδουν ή να επιβεβαιώνουν τυχόν φήμες που «κυκλοφορούν», προκειμένου να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Λόγω αντικειμενικών προβλημάτων και πρακτικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι εισηγμένες εταιρίες εξαιτίας της πανδημίας και των μέτρων αντιμετώπισης του COVID-19, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, προβλέφθηκε στο άρθρο 8 της ΠΝΠ «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/Α’/30.3.2020), η παράταση  κατά δυο μήνες, και συγκεκριμένα έως την 30η Ιουνίου 2020, της δημοσιοποίησης των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων των εισηγμένων εταιριών του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τη χρήση που λήγει 31.12.2019.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναγνωρίζει ότι οι παρούσες συνθήκες δύναται να επηρεάσουν ουσιωδώς την ικανότητα των εισηγμένων εταιριών να δημοσιοποιήσουν τις οικονομικές τους εκθέσεις στα χρονικά περιθώρια που τίθενται απο το νόμο 3556/2007 (δηλαδή έως 30 Απριλίου 2020). 

Σε κάθε περίπτωση όμως, η Επιτροπή κεφαλαιαγοράς εφιστά την προσοχή σε όλες τις εισηγμένες εταιρίες ότι θα πρέπει  
να δημοσιοποιούν το συντομότερο δυνατό κάθε σημαντική πληροφορία σχετική με τις επιπτώσεις από την εξάπλωση του COVID-19, στα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη τους, στις προοπτικές ή στη χρηματοοικονομική τους κατάσταση, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις διαφάνειας που προβλέπει ο Κανονισμός για την Κατάχρηση της Αγοράς.  Τονίζεται ότι οι εισηγμένες εταιρίες εξακολουθούν να εμπίπτουν στις υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 17 του Κανονισμού για την Κατάχρηση της Αγοράς και πρέπει να ενημερώνουν το επενδυτικό κοινό, το συντομότερο δυνατόν, αναφορικά με οποιαδήποτε εσωτερική πληροφόρηση τους αφορά άμεσα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Την αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ ανακοίνωσε η Επ. Κεφαλαιαγοράς

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρίας «ANDROMEDA SEAFOOD» προς τους μετόχους της εταιρίας «ΠΕΡΣΕΥΣ».
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νομικές ενέργειες από Folli Follie εναντίον όσων έβλαψαν την εταιρεία

Μετά την ολοκλήρωση του διαχειριστικού ελέγχου από την PwC, η νέα διοίκηση της Folli Follie δεσμεύεται ότι θα στραφεί εναντίον κάθε προσώπου που έβλαψε την εταιρεία με πράξεις ή παραλείψεις.