Φωτο: Shutterstock

Διανομή επιπλέον μερίσματος 0,295 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η ΓΣ της Prodea

Το μέρισμα θα καταβάλλεται από την Πέμπτη 23 Απριλίου μέσω της Εθνικής Τράπεζας για τους μετόχους που έχουν δώσει στοιχεία καταβολής μερίσματος στην Ελλάδα ή/και στην αλλοδαπή.

Την διανομή έκτακτου μερίσματος, ύψους 0,295 ευρώ ανά μετοχή, αποφάσισε η Γενική Συνέλευση της Prodea.  Aπό την Πέμπτη 16 Απριλίου 2020 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2019 (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα).

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» κατά την Τρίτη 21 Απριλίου 2020 (Record Date).

Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Πέμπτη 23 Απριλίου 2020 μέσω της Εθνικής Τράπεζας για τους μετόχους που έχουν δώσει στοιχεία καταβολής μερίσματος στην Ελλάδα, και /ή την αλλοδαπή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η «ΠΡΟΝΤΕA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει προς τους μετόχους ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε σήμερα τη διανομή μερίσματος ποσού 0,613 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό) από τα κέρδη της χρήσης 2019. Δεδομένης της διανομής προσωρινού μερίσματος ύψους €0,318 σε συνέχεια της από 16 Δεκεμβρίου 2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε €0,295 ανά μετοχή (καθαρό).

Aπό την Πέμπτη 16 Απριλίου 2020 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2019 (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα). Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» κατά την Τρίτη 21 Απριλίου 2020 (Record Date).

Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Πέμπτη 23 Απριλίου 2020 μέσω της πληρώτριας Τράπεζας με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» (η «ΕΤΕ»), για τους μετόχους που έχουν δώσει στοιχεία καταβολής μερίσματος στην Ελλάδα, και /ή την αλλοδαπή ως εξής:

  1. Μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών στο Σ.Α.Τ. με τη διαδικασία της συγκεντρωτικής πίστωσης διά των τοπικών συστημάτων πληρωμών (Ερμής ή Δίας) σε λογαριασμούς ΕΤΕ ή λογαριασμούς άλλων Τραπεζών.

  2. Με τη διαδικασία της αυτόματης μαζικής πίστωσης μέσω των συστημάτων της ΕΤΕ, όπου, όποιος δικαιούχος μέτοχος έχει ορίσει χειριστή την ΕΤΕ (Κωδικός Χειριστή: 552) και διαθέτει συνδεδεμένο καταθετικό λογαριασμό στην ΕΤΕ, πιστώνεται άμεσα και αυτόματα από το σύστημα.

  3. Μέσω του Δικτύου των Καταστημάτων της ΕΤΕ, στους μετόχους που έχουν ζητήσει τη μη είσπραξη μερισμάτων από το χειριστή τους ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση προς τον χειριστή τους ή η είσπραξή τους δεν κατέστη δυνατή από το χειριστή τους. Για την είσπραξη του μερίσματος από τα καταστήματα θα είναι αναγκαία η προσκόμιση της ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.).

  4. Για τους μετόχους που έχουν ζητήσει τη μη είσπραξη μερισμάτων από το χειριστή τους ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότησή τους προς αυτόν, προσφέρεται, επίσης, η δυνατότητα καταβολής του μερίσματος με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN) όπου ο μέτοχος έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ΄ αριθμ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ., όπως ισχύουν.

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) έτη παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Άλμα κερδών 160% για την Prodea χάρη στην ανάκαμψη των ακινήτων

Στα 298,9 εκατ. ευρώ εκτινάχθηκαν τα κέρδη της PRODEA το 2019, καθώς η εταιρεία επωφελήθηκε από την ανάκαμψη των τιμών στα ακίνητα, εγγράφοντας κέρδος 179,8 εκατ. ευρώ από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων.