Φώτο: Έλαστρον

Στα 111,4 εκατ. ευρώ οι ενοποιημένες πωλήσεις της ΕΛΑΣΤΡΟΝ

Τα οικονομικά της αποτελέσματα για το 2019 ανακοίνωσε η ΕΛΑΣΤΡΟΝ, με τον κύκλο εργασιών της να παρουσιάζει άνοδο 2,9 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2018.

Βελτίωση σημείωσε το 2019 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΕΛΑΣΤΡΟΝ ο οποίος ανήλθε σε 111,4 εκατ. ευρώ από 108,5 εκατ. ευρώ πέρυσι. Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε 11,4 εκατ. ευρώ ή 10,2% επί των πωλήσεων, έναντι 11,5 εκατ. ευρώ ή 10,6% επί των πωλήσεων το 2018.

Τα αποτελέσματα πριν από φόρους και τόκους (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 0,9 εκατ. ευρώ έναντι 1,6 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 3,5 εκατ. ευρώ έναντι 3,6 εκατ. ευρώ το 2018. Τα αποτελέσματα πριν από φόρους διαμορφώθηκαν αρνητικά σε 1,2 εκατ. ευρώ έναντι αρνητικών 1,1 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρίας ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε και ανήλθε σε 110,1 εκατ. ευρώ έναντι 107,2 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε 10,6 εκατ. ευρώ ή 9,6% επί των πωλήσεων, έναντι 10,7 εκατ. ευρώ ή 10,0% επί των πωλήσεων το 2018. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 2,9 εκατ. ευρώ έναντι 3,1 εκατ. ευρώ ενώ τα αποτελέσματα πριν από φόρους διαμορφώθηκαν αρνητικά σε 1,7 εκατ. ευρώ έναντι 2,8 εκατ. ευρώ πέρυσι. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα της χρήσης επιβαρύνθηκαν με πρόβλεψη απομείωσης συμμετοχής ύψους 0,4 εκατ. ευρώ έναντι πρόβλεψης 1,3 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η βελτίωση του κύκλου εργασιών αντανακλά την αύξηση της δραστηριότητας του χαλυβουργικού τομέα του ομίλου, οδηγούμενη κυρίως από την περαιτέρω διείσδυση σε αγορές του εξωτερικού, με το ποσοστό των εξαγωγών να ανέρχεται σε 38% του κύκλου εργασιών. Ταυτόχρονα, ο σταδιακός μετασχηματισμός του προσφερόμενου μίγματος προϊόντων με έμφαση στην μεγαλύτερη αναλογία ειδών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, βελτίωσε περαιτέρω τον κύκλο εργασιών του χαλυβουργικού τομέα του ομίλου.

Αντιθέτως, πτωτική ήταν η πορεία των τιμών των πρώτων υλών διεθνώς για το σύνολο σχεδόν του έτους, αντανακλώντας την μειωμένη ζήτηση, τις στρεβλώσεις στην αγορά από τον περιορισμό της ελεύθερης διακίνησης χαλυβουργικών προϊόντων μέσω της επιβολής δασμών, καθώς και την γεωπολιτική αστάθεια χωρών με σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα σε πρώτες ύλες.

Στην εσωτερική αγορά, η καθυστέρηση στην έναρξη σημαντικών ιδιωτικών επενδύσεων δεν διαφοροποίησε ουσιαστικά το ύψος της ζήτησης, ενώ ταυτοχρόνως τα δομικά προβλήματα του κλάδου συνέπεια της πολυετούς οικονομικής κρίσης συντήρησαν συνθήκες μη υγιούς ανταγωνισμού. Οι ανωτέρω λόγοι είχαν άμεσο αντίκτυπο στις τιμές πώλησης των προϊόντων του ομίλου με αποτέλεσμα την μείωση του περιθωρίου λειτουργικής κερδοφορίας.

Αντιθέτως, η σταδιακά αυξανόμενη στροφή σε αγορές του εξωτερικού και η συνεπακόλουθη μείωση των ημερών πίστωσης συνέβαλαν σημαντικά στην μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 41% ο οποίος διαμορφώθηκε σε 23,3 εκατ. ευρώ έναντι 39,3 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2018, με τον δείκτη ίδια κεφάλαια / καθαρό δανεισμό να διαμορφώνεται σε 2,8.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αυξημένος κατά 9% ο κύκλος εργασιών του ομίλου «ΕΛΑΣΤΡΟΝ»

Βελτίωση παρουσίασε ο κύκλος εργασιών του ομίλου «ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ Χαλυβουργικά Προϊόντα», κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, ο οποίος ανήλθε στα 58,1 εκατ. ευρώ έναντι 53,3 εκατ. ευρώ πέρυσι, καταγράφοντας αύξηση 9%.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κορδέλλου: Συμφωνία αναδιάρθρωσης χρέους με τις πιστώτριες τράπεζες

«Η συμφωνία θέτει τις βάσεις για την απρόσκοπτη ανάπτυξη της Εταιρείας, χάρη στη μακροπρόθεσμη διευθέτηση των δανείων της και τη μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους», σύμφωνα με την εταιρεία.