Φωτο: ΔΕΠΑ

Έξι επενδυτικά σχήματα θα δώσουν μάχη για τη ΔΕΠΑ Υποδομών

Τα προεπιλεγέντα επενδυτικά σχήματα, αφού υπογράψουν σχετική Σύμβαση Εμπιστευτικότητας, θα λάβουν τα τεύχη της Β’ φάσης του διαγωνισμού και θα αποκτήσουν πρόσβαση σε στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Ανακοινώθηκαν τα έξι επενδυτικά σχήματα, τα οποία πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στη Β’ φάση του διαγωνισμού (Φάση Δεσμευτικών Προσφορών) για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδομών Α.Ε.» στο πλαίσιο της από κοινού πώλησης από το ΤΑΙΠΕΔ και τα ΕΛΠΕ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ κατά τη σημερινή του συνεδρίαση και σε συμφωνία με την «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.» (ΕΛΠΕ) προεπέλεξε τα εξής επενδυτικά σχήματα (με αλφαβητική σειρά):

  1. EP INVESTMENT ADVISORS
  2. FIRST STATE INVESTMENTS (European Diversified Infrastructure Fund II)
  3. ITALGAS SpA
  4. KKR (KKR Global Infrastructure Investors III L.P.)
  5. MACQUARIE (MEIF 6 DI HOLDINGS)
  6. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ SINO-CEE FUND & SHANGHAI DAZHONG PUBLIC UTILITIES (GROUP) Co., Ltd

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, «τα ανωτέρω προεπιλεγέντα επενδυτικά σχήματα, αφού υπογράψουν σχετική Σύμβαση Εμπιστευτικότητας, θα λάβουν τα τεύχη της Β’ φάσης του διαγωνισμού (υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών) και θα αποκτήσουν πρόσβαση στην εικονική αίθουσα τεκμηρίωσης (Virtual DataRoom-VDR), όπου θα έχουν αναρτηθεί στοιχεία και λοιπές πληροφορίες σχετικά με τη ΔΕΠΑ Υποδομών Α.Ε».

Όπως έγραφε το ΒD άνθρωποι με άμεση εικόνα των εξελίξεων, επισημαίνουν ότι το ενδιαφέρον για τη ΔΕΠΑ Υποδομών, παραμένει αναλλοίωτο, εξαιτίας της υψηλής τους απόδοσης, η οποία συνδέεται με το λεγόμενο μέσο σταθμισμένο κόστος κεφαλαίου (WACC). Την απόδοση δηλαδή που έχει ορίσει η ΡΑΕ για τις εταιρείες δικτύων και η οποία εξασφαλίζει στην ΔΕΠΑ Υποδομών μια «ασπίδα» απέναντι στις διακυμάνσεις των αγορών και στο όποιο ρίσκο.

Ακριβώς δηλαδή επειδή η εταιρεία έχει διασφαλίσει πολύ πριν την έναρξη της κρίσης, ένα υψηλό ποσοστό απόδοσης (Weighted Average Cost of Capital) της τάξης του 7%-8%, το οποίο σπάνια συναντά κανείς σε αντίστοιχες εταιρείες πανευρωπαϊκά, παραμένει πολύ ελκυστική σε αντίθεση με άλλες αποκρατικοποιήσεις, των οποίων το έσοδο δεν είναι ρυθμιζόμενο. Τέτοια είναι για παράδειγμα η περίπτωση της ΔΕΠΑ Εμπορίας, όπως και αυτήν των ΕΛΠΕ, οι οποίες μάλλον μετατίθενται για το φθινόπωρο, στην καλύτερη περίπτωση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ