Φωτο: Shutterstock

Jumbo: Στις 30/6 η αποκοπή του μερίσματος των 0,235 ευρώ 

Η καθαρή χρηματική διανομή, μετά την παρακράτηση φόρου 5%, όπου απαιτείται, ανέρχεται σε 0,22325 ευρώ ανά μετοχή, ενώ το λαμβάνουν όσοι είναι εγγεγραμμένοι μέτοχοι έως την 1η Ιουλίου.

Την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 θα πραγματοποιηθεί η αποκοπή του μερίσματος των 0,235 ευρώ ανά μετοχή, όπως αποφασίστηκε στη σημερινή Γενική Συνέλευση της εταιρείας Jumbo. 

Όπως διευκρινίζεται η χρηματική διανομή 0,235 ευρώ ανά μετοχή, προ παρακράτησης νόμιμου φόρου μερισμάτων, ήτοι συνολικά 31.974.043,00 ευρώ, αποτελεί μέρος των έκτακτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης από 1.7.2010 έως 30.6.2011.

Παράλληλα η εταιρεία στην ανακοίνωσή της διευκρινίζει ότι «η καθαρή χρηματική διανομή, μετά την παρακράτηση φόρου 5%, όπου απαιτείται, ανέρχεται σε 0,22325 ευρώ ανά μετοχή και δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τετάρτη 01.07.2020 (ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων-record date). 

Η πληρωμή στους δικαιούχους θα γίνει τη Δευτέρα 06.07.2020, από την πληρώτρια Τράπεζα "Eurobank Α.Ε."  ως ακολούθως:

i. Μέσω των Χειριστών Σ.Α.Τ., για τους επενδυτές που έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη.

ii. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ' αριθμ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην πληρώτρια Τράπεζα. 

iii. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Πληρώτριας Τράπεζας "Eurobank Α.Ε.", για τους υπόλοιπους επενδυτές.

Για την πληρωμή από το Δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας Eurobank είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ). Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα από Αστυνομική ή άλλη Αρχή.

Με την πάροδο τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, δηλ. από την Τετάρτη 07.10.2020 και εφεξής, η χρηματική διανομή θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της εταιρείας στο Μοσχάτο Αττικής (οδός Κύπρου αρ. 9 και Ύδρας). 

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 2104805267 υπεύθυνη κ. Αμαλία Καραμητσώλη). Επιπρόσθετα, τα στοιχεία επικοινωνίας της πληρώτριας Τράπεζας "EUROBANK Α.Ε." είναι τα ακόλουθα: Υποδιεύθυνση Domestic Markets Custody Operations, Τμήμα Corporate Actions, Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Τ.Κ. 14234 Νέα Ιωνία, τηλέφωνα επικοινωνίας 210 3522085 και 210 3522284.

Διευκρινίζεται στους κ.κ. Μετόχους ότι το δικαίωμα είσπραξης της χρηματικής διανομής παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας (250 ΑΚ περ. 15) από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση και ότι μετά την σχετική παραγραφή τα σχετικά ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ 1195/1942».
 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Χαμένη χρονιά το 2020 για την Jumbo, κανονικά η διανομή μερίσματος

Ο τζίρος που χάθηκε από το δίμηνο κλείσιμο των καταστημάτων δεν θα αναπληρωθεί τους επόμενους μήνες, ανέφερε η διοίκηση της Jumbo στη σημερινή συνέλευση. Αποφασίστηκε η διανομή ποσού 0,062 ευρώ (μικτό) ανά μετοχή.