Βογιατζόγλου Systems: Αύξηση 14,27% για τον κύκλο εργασιών το 2019 

Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 1.041 χιλ. ευρώ, ενώ  ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας εμφάνισε αύξηση της τάξης του 4,61%. 

Ανοδικά κινήθηκε ο κύκλος εργασιών για τον Όμιλο Βογιατζόγλου Systems το 2019, καθώς ενισχύθηκε κατά 14,27% και διαμορφώθηκε στο επίπεδο των 26.664 χιλ. ευρώ, έναντι 23.334 χιλ. ευρώ το προηγούμενο έτος. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ομίλου τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 8.655 χιλ. ευρώ αυξημένα κατά 8,86% έναντι της προηγούμενης χρήσης 2018 (7.951 χιλ. ευρώ). Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στις 2.601 χιλ. ευρώ (1.917 χιλ. ευρώ το 2018). Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) διαμορφώθηκαν στις 1.956 χιλ. ευρώ (1.663 χιλ. ευρώ το 2018).

Τα αποτελέσματα προ φόρων εμφάνισαν κέρδη ύψους 1.600 χιλ. ευρώ (κέρδη ύψους 1.457 χιλ. ευρώ το 2018), ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισαν κέρδη ύψους 1.041 χιλ. ευρώ (έναντι κερδών ύψους 1.154 χιλ. ευρώ το 2018).

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκε στα 17.528 χιλ. ευρώ έναντι 16.755 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,61%. Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 6.056 χιλ. ευρώ αυξημένα οριακά κατά 0,29% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2018 (6.038 χιλ. ευρώ). 

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων εμφάνισαν κέρδη ύψους 1.747 χιλ. ευρώ (κέρδη ύψους 1.496 χιλ. ευρώ το 2018). Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) έφτασαν τις 1.215 χιλ. ευρώ (κέρδη 1.302 χιλ. ευρώ το 2018). Τα αποτελέσματα προ φόρων της μητρικής εμφάνισαν κέρδη ύψους 1.216 χιλ. ευρώ έναντι κερδών ύψους 1.458 χιλ. ευρώ το 2018, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους της μητρικής παρουσίασαν κέρδη ύψους 915 χιλ. ευρώ έναντι κερδών ύψους 1.100 χιλ. ευρώ την χρήση του 2018.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ