Έγκριση της διάσπασης της Πειραιώς Πρακτορειακή Ασφαλιστικών Εργασιών Α.Ε.

Σε συνέχεια της από 16/06/2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς.

Εγκρίθηκε η διάσπαση της Πειραιώς Πρακτορειακή Ασφαλιστικών Εργασιών με απορρόφηση από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και την Πειραιώς Agency Solutions. 

Αναλυτικά, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς, σε συνέχεια της από 16/06/2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, εγκρίθηκε την 29/06/2020 η κοινή διάσπαση της «Πειραιώς Πρακτορειακή Ασφαλιστικών Εργασιών Ανώνυμη Εταιρεία» με απορρόφηση από την «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» και την «Πειραιώς Agency Solutions Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών» (πρώην «Accounting Consulting & Tax Services Ανώνυμη Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων») σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55 παρ. 2, 58 και 140 παρ. 3 Ν. 4601/2019, του άρθρου 16 Ν. 2515/1997 καθώς και τις οικείες διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, δυνάμει της υπ’ αριθ. 66868/29/06/2020 απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την ίδια ημέρα με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2162483/29/06/2020. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τράπεζα Πειραιώς: Τα χειρότερα είναι πίσω μας, ισχυρή πιστωτική επέκταση το '20

Η Goldman Sachs, μετά από συνάντηση αναλυτών με στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς, ξεχωρίζει πέντε σημεία για την τράπεζα ενώ σε ότι αφορά την ποιότητα του ενεργητικού αναμένεται μικρή αύξηση «κόκκινων» δανείων.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επίσκεψη του Προέδρου της Τράπεζας Πειραιώς στην εταιρεία Neuropublic

Ο κ. Χαντζηνικολάου είχε την ευκαιρία να συναντήσει τον ιδρυτή της NEUROPUBLIC κ. Τάσο Γαργαλάκο και στελέχη της εταιρείας και να συζητήσει για τη φιλοσοφία και το πλαίσιο λειτουργίας της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.