Τέρνα Ενεργειακή: Πλήρης κάλυψη της ΑΜΚ με άντληση 68,52 εκατ.

Μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ το μετοχικό κεφάλαια θα αυξηθεί κατά 1,868 εκατ., ενώ ποσό 66,65 εκατ. θα τοποθετηθεί σε ειδικό αποθεματικό της εταιρείας.

Απόλυτα επιτυχημένη ήταν η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, Τέρνα Ενεργειακή, καθώς υπήρξε κάλυψή της κατά 100% και συγκέντρωση ποσού που ξεπέρασε τα 68,5 εκατ. ευρώ, όπως τονίζει σε ανακοίνωσή της. 

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται «Η εταιρεία "ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε." (η "Εταιρεία") γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και διάθεση των νέων μετοχών μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 01.09.2020 ("ΕΓΣ"), ολοκληρώθηκε με επιτυχία και καλύφθηκε πλήρως, με την άντληση κεφαλαίων συνολικού ποσού €68.523.642 μέσω της διάθεσης των νέων 6.229.422 μετοχών κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου (όπως είχε εξουσιοδοτηθεί από την ΕΓΣ των Μετόχων της Εταιρείας) σε κεφάλαια που διαχειρίζονται οι εξής διεθνείς επενδυτές ή/και συνδεδεμένες με αυτούς εταιρείες: Blackrock Inc., Anavio Capital Partners LLP, Kayne Anderson Capital Advisors LP, και Impax Asset Management.
Συνεπεία των ανωτέρω, το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ανήλθε σε 100% και το συνολικό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων σε €68.523.642.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί κατά €1.868.826,60, με την έκδοση 6.229.422 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία, ενώ ποσό €66.654.815,40 θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό της Εταιρείας από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε €36.044.507,40 και θα διαιρείται σε 120.148.358 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία.

Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσης τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας».

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τέρνα Ενεργειακή: Μειοδότησε για τη μετατροπή του Αη Στράτη σε «πράσινο νησί»

Το έργο αφορά τη λειτουργία ενός Υβριδικού Σταθμού ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ και ενός ολοκληρωμένου συστήματος τηλεθέρμανσης για τον οικισμό. Στα 7,7 εκατ. ο προϋπολογισμός του έργου.