Φώτο: Prodea Inv.

Prodea Investments: Πτώση σε EBITDA και καθαρά κέρδη το α' εξάμηνο

Ωστόσο, ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 81,2 εκατ. ευρώ έναντι 79,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019.

Μειωμένα EBITDA και καθαρά κέρδη εμφάνισε το πρώτο εξάμηνο η Prodea Investments, ενώ ο τζίρος παρουσίασε μικρή αύξηση 2,2%. 

Πιο αναλυτικά, ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε €81,2 εκατ. έναντι €79,5 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019, ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων και λοιπών μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων (adjusted EBITDA) ανήλθαν σε €52,4 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2020 έναντι €54 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2019.

Tα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €16,5 εκατ. έναντι €112,9 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019. Μη λαμβάνοντας υπ’ όψιν την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων καθώς και μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν το α’ εξάμηνο του 2020 σε €28,6 εκατ. έναντι καθαρών κερδών €28,5 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2019 (αύξηση 0,4%).

Επίσης, τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (Funds from Operations – FFO) ανήλθαν σε €33,3 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2020 έναντι €32,8 εκατ. την αντίστοιχο περίοδο του 2019.

Η Εσωτερική Αξία (NAV) του Ομίλου την 30η Ιουνίου 2020 ανήλθε σε €1.365,6 εκατ. ή €5,35 ανά μετοχή έναντι €1.419,3 εκατ. και €5,56 ανά μετοχή αντίστοιχα την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Σημειώνεται πως στις 30 Ιουνίου 2020 το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου αποτελούνταν από 374 εμπορικά ακίνητα, συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας 1.292 χιλ. τ.μ.. Στην Ελλάδα βρίσκονται 330 ακίνητα, εκ των οποίων τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται σε περιοχές υψηλής προβολής και εμπορικότητας. Επίσης, 26 βρίσκονται στην Κύπρο, 14 ακίνητα στην Ιταλία, 2 στη Βουλγαρία και 2 στη Ρουμανία. Η εύλογη αξία των ακινήτων του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2020 ανερχόταν €2.218,4 εκατ. (31.12.2019: 372 εμπορικά ακίνητα εύλογης αξίας €2.224,8 εκατ.).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Άλμα κερδών 160% για την Prodea χάρη στην ανάκαμψη των ακινήτων

Στα 298,9 εκατ. ευρώ εκτινάχθηκαν τα κέρδη της PRODEA το 2019, καθώς η εταιρεία επωφελήθηκε από την ανάκαμψη των τιμών στα ακίνητα, εγγράφοντας κέρδος 179,8 εκατ. ευρώ από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων.