Elinoil: Μειωμένα τα προ φόρων κέρδη, πτώση 23,91% στον τζίρο

Καθίζηση στις πωλήσεις του πετρελαίου θέρμανσης στο διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου προβλέπει η εταιρεία, αφού ένα πολύ μεγάλο μέρος των ποσοτήτων αυτού έχει προαγοραστεί.

Μειωμένα προ φόρων κέρδη και πτώση 23,91% στον τζίρο εμφάνισε ο όμιλος της Elinoil το πρώτο εξάμηνο του 2020, με τις περισσότερες θυγατρικές να παρουσιάζουν θετική πορεία. Ωστόσο, η διοίκηση σημειώνει ότι η πορεία της αγοράς δεν επιτρέπει αισιόδοξες εκτιμήσεις, ενώ εκτιμά ότι θα υπάρξει καθίζηση στις πωλήσεις του πετρελαίου θέρμανσης στο διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου, αφού ένα πολύ μεγάλο μέρος των ποσοτήτων αυτού έχει προαγοραστεί τον Απρίλιο και τον Μάιο. 

Πιο αναλυτικά, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 825,37 εκατ. ευρώ έναντι 1.084,7 εκατ. ευρώ του α’ εξαμήνου του 2019, καταγράφοντας μείωση 23,91%.

Το α’ εξάμηνο του 2020, τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 23,9 εκατ. ευρώ έναντι 24,8 εκατ. ευρώ του α’ εξαμήνου του 2019 και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 6,54 εκατ. ευρώ έναντι 9,03 εκατ. ευρώ του αντιστοίχου διαστήματος του 2019, παρουσιάζοντας μείωση 27,57%.

Τα ενοποιημένα προ φόρων αποτελέσματα του ομίλου (EBT) κατά το α’ εξάμηνο του 2020 ανήλθαν σε κέρδη 0,56 εκατ. ευρώ έναντι 1,8 εκατ. ευρώ του α’ εξαμήνου του 2019, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε κέρδη 0,2 εκατ. ευρώ έναντι 1,3 εκατ. ευρώ του αντιστοίχου περσινού διαστήματος.

Όσον αφορά στη μητρική εταιρεία ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., κατά το α’ εξάμηνο του 2020 τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 5,57 εκατ. ευρώ έναντι 7,7 εκατ. ευρώ του α’ εξαμήνου του 2019. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη 0,5 εκατ. ευρώ έναντι 1,65 εκατ. ευρώ και τα αποτελέσματα μετά από φόρους σε κέρδη 0,28 εκατ. ευρώ έναντι 1,15 εκατ. ευρώ του αντιστοίχου διαστήματος του 2019.

Η εσωτερική αγορά των καυσίμων κατά το α’ εξάμηνο του 2020, παρά την πολύ θετική πορεία των πωλήσεων του πετρελαίου θέρμανσης, κατέγραψε σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019 πτώση, η οποία οφείλεται στις μειωμένες καταναλώσεις των καυσίμων κίνησης, απόρροια της ύφεσης του β’ τριμήνου, αλλά και των περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας που εφαρμόστηκαν από τον Απρίλιο έως τον Μάιο, καθώς και της χαμηλής τουριστικής κίνησης.

Σε επίπεδο Ομίλου, κατά το α’ εξάμηνο του 2020, οι περισσότερες θυγατρικές του Ομίλου παρουσίασαν θετική πορεία.

Η ελίν Τεχνική παρά την υποχώρηση της κερδοφορίας της που οφείλεται στα μειωμένα έργα λόγω της πανδημίας, διατηρεί την μέχρι τώρα καλή πορεία της και παρουσιάζει θετικά οικονομικά αποτελέσματα. Η ελίν Ναυτική συνεχίζει να είναι κερδοφόρος χάρη στο υψηλό ποσοστό εκμετάλλευσης του στόλου της, ενώ η ελίν Σταθμοί παρουσίασε ζημίες εξαιτίας του γενικευμένου lock down και της μειωμένης τουριστικής κίνησης. Η συνδεδεμένη με την ΕΛΙΝΟΙΛ ελίν VERD παρά την δύσκολη συγκυρία, βελτίωσε τα αποτελέσματά της σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, με αποτέλεσμα την θετική επίδρασή της στα αποτελέσματα του Ομίλου.

Η πορεία της αγοράς κατά το β’ εξάμηνο του 2020 θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη της πανδημίας και την επίδραση αυτής στη συμπεριφορά των καταναλωτών. Σε αντίθεση με ότι συνέβη το α’ εξάμηνο, όπου η αγορά καυσίμων παρουσίασε μια καθαρά οριακή πτώση, η μείωση των πωλήσεων στο β’ εξάμηνο αναμένεται να κινηθεί σε υψηλά επίπεδα. Η απώλεια εσόδων από τον τουρισμό, τα περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας που λαμβάνονται σε πολλές περιοχές της χώρας, η γενικότερη ανησυχία για την πορεία του ιού στην Ελλάδα με την έλευση ενός δεύτερου κύματος, δεν επιτρέπουν αισιόδοξες εκτιμήσεις για την πορεία της αγοράς στο σύνολό της.

Επίσης, εκτιμάται ότι θα υπάρξει καθίζηση στις πωλήσεις του πετρελαίου θέρμανσης στο διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου, αφού ένα πολύ μεγάλο μέρος των ποσοτήτων αυτού έχει προαγοραστεί τον Απρίλιο και τον Μάιο, λόγω των χαμηλών τιμών και τα έσοδα των πωλήσεων αυτών, έχουν καταγραφεί στα έσοδα του α΄ εξαμήνου.

Η ΕΛΙΝΟΙΛ θα εστιάσει στην περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου ελίν προσθέτοντας νέα, ποιοτικά σημεία πώλησης, που στοχεύουν στην πλήρη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των καταναλωτών της, αλλά και στην προώθηση των διαφοροποιημένων προϊόντων Crystal. Θα αξιοποιήσει τις ευνοϊκές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς του προϊόντος ελίν electricon.

Συγχρόνως, θα ενισχύσει τη δυναμική της παρουσία στις Διεθνείς αγορές, αξιοποιώντας την εξαιρετική εικόνα που έχει δημιουργήσει στο εξωτερικό, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των πωλήσεών της. Τέλος, θα στοχεύσει στην ανάπτυξη νέων συνεργασιών με την κατασκευαστική εταιρία του Ομίλου, την ελίν Τεχνική.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αναστολή εργασιών στην Πίνδος λόγω κορονοϊού

Η Πίνδος σε ανακοίνωση της τονίζει πως το κλείσιμο της μονάδας γίνεται προληπτικά έπειτα από την εμφάνιση 4 ασυμπτωματικών κρουσμάτων σε εργαζομένους. Διασφαλισμένη η τροφοδοσία της εφοδιαστικής αλυσίδας.