ΓΔ: 906.57 0.50% Τζίρος: 49.09 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
unibios
Φώτο: Unibios

Πτώση 29% στις πωλήσεις της Unibios στο 9μηνο 2020

Για την χρήση του έτους 2020, παρά την συνεχιζόμενη οικονομική κρίση λόγω της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19, η εταιρεία εκτιμά ότι θα επιτευχθεί ο στόχος της μικρής μόνο μείωσης στον κύκλο εργασιών του Ομίλου κατά περίπου 15%, σε σχέση με πέρυσι.

Πτώση 29% κατέγραψαν οι ενοποιημένες Πωλήσεις της Unibios Συμμετοχών ΑΕ στο 9μηνο του 2020. Ειδικότερα, για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 3.740 χιλ. έναντι € 5.270 χιλ. κατά την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2019. Κατά το γ΄ τρίμηνο του 2020 η πτώση ήταν μικρότερη και οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 1.070 χιλ. έναντι € 1.097 χιλ. κατά το γ΄ τρίμηνο του 2019.

Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) κατά το γ΄ τρίμηνο του 2020 ανήλθαν σε € 32 χιλ. έναντι ζημίας € (126) χιλ. κατά το γ΄ τρίμηνο του 2019. Για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 ανήλθαν σε €42 χιλ. έναντι  € 368 χιλ. κατά την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2019.

Οι ενοποιημένες Ζημιές προ Φόρων και Τόκων (EBIT) κατά το γ΄ τρίμηνο του 2020 ανήλθαν σε € (147) χιλ. έναντι ζημιάς € (338) χιλ. κατά το γ΄ τρίμηνο του 2019. Για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 ανήλθαν σε € (498) χιλ. έναντι € (257) χιλ. κατά την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2019.

Τα παραπάνω μεγέθη συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

 

Γ' Τρίμηνο 19

Γ' τρίμηνο 20

1/1 – 30/9/19

1/1 – 30/9/20

Πωλήσεις

1.097

1.070

5.270

3.740

EBIT

(338)

(147)

(257)

(498)

EBITDA

(126)

32

368

42

 Για την χρήση του έτους 2020, παρά την συνεχιζόμενη οικονομική κρίση λόγω της πανδημίας του κορ0νοϊού COVID-19 και τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόζονται διεθνώς, η εταιρεία εκτιμά ότι θα επιτευχθεί ο στόχος της μικρής μόνο μείωσης στον κύκλο εργασιών του Ομίλου κατά περίπου 15%, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η εκτίμηση αυτή επιβεβαιώνει την αρχική εκτίμηση της διοίκησης, όπως αποτυπώθηκε στην Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2020.

Κατά το γ΄ τρίμηνο του 2020, δεν υπήρξαν σημαντικές μεταβολές στην δανειακή θέση του Ομίλου. Ειδικότερα το σύνολο της δανειακής θέσης του Ομίλου κατά την 30.09.2020 διαμορθώθηκε στα € 4.262 έναντι € 4.207 κατά την 30.06.2020. Ουδεμία ουσιώδης μεταβολή επήλθε στην κεφαλαιακή διάθρωση/καθαρή θέση του Ομίλου. Υπενθυμίζεται ότι ο Όμιλος κάνει χρήση των μέτρων στήριξης που ανακοινώνει η πολιτεία για τις πληττόμενες επιχειρήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και αντίστοιχα σε όσες χώρες δραστηριοποιείται διεθνώς.

Η διοίκηση, κινούμενη σε αυτό το πλαίσιο των έκτακτων και συνεχώς μεταβαλλόμενων καταστάσεων, εργάζεται σε καθημερινή βάση α) για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και των συνεργατών, β) για τον περιορισμό του κόστους λειτουργίας και την ενίσχυση της οικονομικής θέσης και ρευστότητας του Ομίλου και γ) για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής προοπτικής του Ομίλου.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

stegi-oikogeneia
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τους Έλληνες που θέλουν να αποκτήσουν σπίτι

Ποσοστό χρηματοδότησης έως και 80% της εμπορικής αξίας του ακινήτου και δυνατότητα επιλογής σταθερού επιτοκίου από 2,8% και ευελιξίες πληρωμής προσφέρει η Εθνική Τράπεζα στους Έλληνες που θέλουν να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι.