ΓΔ: 1054.59 0.84% Τζίρος: 89.84 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: ΑΠΕ

Σφοδρό το πλήγμα της πανδημίας στα μεγέθη 9μηνου της Λάμψα

Οι προ φόρων ζημίες του ομίλου στο 9μηνο έφθασαν στα 12,5 εκατ. ευρώ, με τον κύκλο εργασιών να υποχωρεί κατά 79% και να φθάνει στα 13 εκατ.

Σφοδρή, κάτι άλλωστε απόλυτα αναμενόμενο με δεδομένη τη δραστηριότητα του στον  ξενοδοχειακό κλάδο, ήταν το πλήγμα για την εταιρεία Λάμψα λόγω της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων, με όλα τα μεγέθη της να σημειώνουν σημαντική υποχώρηση κατά το εννεάμηνο του 2020. 

Παράλληλα ο όμιλος στην ανακοίνωσή του τονίζει ότι η διατήρηση των περιοριστικών μέτρων αναμένεται ότι θα πλήξει περαιτέρω την πορεία του και στο δ' τρίμηνο, ενώ εκτιμά ότι το 2021 θα υπάρξει μεν ανάκαμψη των μεγεθών του με τα έσοδα, όμως, να  είναι κατά 50% χαμηλότερα από το 2019, μία από τις καλύτερες χρονιές για τις δραστηριότητές του. 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι για το 9μηνο εμφάνισε προ φόρων ζημίες 12,5 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου και εννέα εκατ. σε επίπεδο εταιρείας.

Η ανακοίνωση του ομίλου

Ο Όμιλος ξεκίνησε τους δύο πρώτους μήνες του έτους με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης όμως από τις αρχές Μαρτίου η ραγδαία εξάπλωση του κορονοϊού COVID-19 στην Ευρώπη άρχισε να περιορίζει σημαντικά την ταξιδιωτική συμπεριφορά σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τον Μάρτιο του 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κήρυξε τον κορονοϊό COVID-19 σε πανδημία, η ραγδαία εξάπλωση της οποίας έχει πλήξει την επιχειρηματική και οικονομική δραστηριότητα σε όλο τον κόσμο και έχει προκαλέσει αναστολή ή επιβράδυνση των δραστηριοτήτων σημαντικών κλάδων της οικονομίας.

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στον ξενοδοχειακό κλάδο, ο οποίος επηρεάστηκε από αρχές Μαρτίου από την πρωτόγνωρη κρίση, η οποία κατά τους πρώτους μήνες του έτους προήλθε από τον σημαντικό περιορισμού των ταξιδιών και επιδεινώθηκε ραγδαία με την ραγδαία εξάπλωση του ιού, την εμφάνιση κρουσμάτων και στη χώρα μας και τελικά με την επιβολή της αναστολής της λειτουργίας των τριών ξενοδοχείων του Ομίλου στην Ελλάδα αλλά και σχεδόν μηδενική επισκεψιμότητα στα ξενοδοχεία στη Σερβία ενώ παράλληλα υποβλήθηκε μεγάλος αριθμός ακυρώσεων των κρατήσεων που είχαν γίνει για μελλοντικές περιόδους.

Το Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία παρέμεινε κλειστό από τις 23 Μαρτίου έως τις 14 Ιουλίου. Το Ξενοδοχείο King George παραμένει κλειστό από τις 17 Μαρτίου και μέχρι σήμερα. Το Ξενοδοχείο Sheraton Rhodes λειτούργησε από την 29η Ιουλίου έως την 31η Οκτωβρίου. Τέλος, το Ξενοδοχείο Athens Capital λειτούργησε από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 7η Νοεμβρίου.

H πληρότητα δωματίων στην αγορά ξενοδοχείων πολυτελείας της Αθήνας μειώθηκε κατά 54,9% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2019 διαμορφώνοντας τον δείκτη στο 34,1% έναντι 75,6% το 2019. Η μέση τιμή δωματίου στα ξενοδοχεία μειώθηκε κατά 22,2% έναντι του 2019, φτάνοντας τα € 138,87 έναντι € 178,53 το 2019. Κατά συνέπεια το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο μειώθηκε στα ξενοδοχεία πολυτελείας της Αθήνας κατά 64,9% (€ 47,36 έναντι € 135,03 του 2019) και αντιστοίχως τα συνολικά έσοδα δωματίων μειώθηκαν κατά 79,5%.

Το Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» εμφάνισε μείωση πωλήσεων 79,16% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο του 2019, ενώ το Ξενοδοχείο «King George» εμφάνισε μείωση πωλήσεων 86,36%. Το ξενοδοχείο «Sheraton Rhodes» λειτούργησε δύο μήνες εντός του εννεαμήνου του 2020 . Όσον αφορά τα Ξενοδοχεία του Ομίλου στην Σερβία, το μεν «Hyatt Regency Belgrade» κατέγραψε μείωση κατά 61,26%, το δε «Mercure Excelsior» μείωση κατά 72,87%.

Ειδικά για τα Ξενοδοχεία του Ομίλου, τα στοιχεία ήταν:

lampsa

O κύκλος εργασιών , τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) και τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) για τον Όμιλο και την μητρική Εταιρεία για το εννεάμηνο του 2020 και τη συγκριτική περίοδο καθώς και για το 3ο τρίμηνο της χρήσης 2020 και της συγκριτικής περιόδου του 2019 παρουσιάζονται ως εξής:

lampsa

 

Η μεταβολή στα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου και της Εταιρείας συγκριτικά με τις εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της τρέχουσας χρήσης έχει ως εξής :

lampsa

Εντός του 3ου τριμήνου του 2020 έχουν ληφθεί νέα δάνεια από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ύψους € 25 εκ για τον Όμιλο και € 18 εκ για την μητρική εταιρεία, μέσω του προγράμματος στήριξης επιχειρήσεων «Ταμείο Εγγυοδοσίας για τη χορήγηση εγγυήσεων σε νέα δάνεια σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τον COVID 19 μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ) , με αποτέλεσμα την 30/09/2020 τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου και της Εταιρείας να παρουσιάζονται σε σχέση με την 30/06/2020 αυξημένα κατά €17,6 εκ και €15 εκ αντίστοιχα.

lampsa

 

Κίνδυνος πανδημίας του κορονοϊού COVID -19 - επιπτώσεις

Ο περιορισμός στη δραστηριότητα του Ομίλου εγκυμονεί περεταίρω αρνητικές επιδράσεις στα χρηματοοικονομικά μεγέθη του Ομίλου:

  • Η Διοίκηση εκτιμά ότι ο Όμιλος κατά την διάρκεια του τέταρτου τριμήνου θα απωλέσει έσοδα της τάξεως των € 12 εκατομμυρίων ενώ η εταιρεία των € 9 εκατομμυρίων, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Για το 2021, αναμένεται αύξηση των μεγεθών, αλλά εκτιμώνται μειωμένα περίπου κατά ποσοστό 50% σε σχέση με το έτος 2019 που ο Όμιλος σημείωσε την κορύφωση του κύκλου εργασιών του. Στις προβλέψεις της εταιρείας δεν έχουν συμπεριληφθεί οι ανακοινωθείσες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενισχύσεις ζημιών, σε επιχειρήσεις που η επιχειρηματική τους δραστηριότητα μειώθηκε ως αποτέλεσμα της πανδημίας της COVID-19.
  • Χρηματοοικονομική διάρθρωση – ρευστότητα: Οι συνέπειες της πανδημίας αναμένεται να είναι σημαντικές για τον Όμιλο με αποτέλεσμα τη δημιουργία ζημιών για τη χρήση 2020, εντούτοις η κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρείας αναμένεται να παραμείνει ισχυρή. Επιπλέον, άμεση συνέπεια της προαναφερόμενης συρρίκνωσης του κύκλου εργασιών του Ομίλου είναι και ο περιορισμός στη ρευστότητά του. Η Διοίκηση του Ομίλου ήδη έχει προβεί σε ενέργειες με σκοπό την εξασφάλιση της ρευστότητας και την ομαλή συνέχιση της δραστηριότητάς του Ομίλου , έτσι όπως αυτές παρουσιάζονται στην έκθεση ΔΣ των 6μηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης.
Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Λάμψα: Η ανάκαμψη του τουρισμού οδήγησε σε αύξηση 322% της κερδοφορίας

Αν και τα πολυτελή ξενοδοχεία του ομίλου παρέμειναν κλειστά στο μεγαλύτερο διάστημα του πρώτου εξαμήνου, ο όμιλος ΛΑΜΨΑ κατέγραψε αξιοσημείωτη βελτίωση των μεγεθών, τα οποία όμως υπολείπονται σημαντικά από τα αντίστοιχα του 2019.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαψεύδει η Λάμψα τις φήμες πώλησης του ξενοδοχείου Μεγάλη Βρετανία

Κύκλοι της εταιρείας αναφέρουν ότι «"πληροφορίες” περί πώλησης του Ξενοδοχείου "Μεγάλη Βρετανία”, κινούνται στη σφαίρα του φαιδρού και δη σε μία περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη για τη χώρα και τον ελληνικό τουρισμό, στην οποία δεν χωρούν αστειότητες»