ΓΔ: 902.09 0.10% Τζίρος: 46.79 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:05 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: INTRALOT

Το νέο ΔΣ της Intralot μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

Την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμό των ανεξάρτητων μελών του, αλλά και εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου και Συμμόρφωσης ως επιτροπής του Διοικητικού Συμβούλιου αποφάσισε η Γενική Συνέλευση της εταιρείας.

Στην εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου προέβη η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Intralot που πραγματοποιήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου όπως είχε αποφασίστεί. Η εταιρεία στις 26 Νοεμβρίου είχε ανακοινώσει την ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου σε σώμα.

Στη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε εκλέχτηκαν στο ΔΣ της εταιρείας:

  • Σωκράτης Κόκκαλης του Πέτρου,
  • Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος του Γεωργίου,
  • Χρυσόστομος Σφάτος του Δημητρίου,
  • Νικόλαος Νικολακόπουλος του Ηλία,
  • Φώτιος Κωνσταντέλλος του Λάμπρου,
  • Χρήστος Δημητριάδης του Κωνσταντίνου,
  • Αλέξανδρος Στέργιος Μάνος του Νικολάου,
  • Αναστάσιος Τσούφης του Μιλτιάδη,
  • Ιωάννης Τσουκαρίδης του Πέτρου και
  • Ιωάννης Τσούμας του Κωνσταντίνου.

Επίσης, όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ. Ιωάννη Τσούμα, Αναστάσιο Τσούφη και Ιωάννη Τσουκαρίδη

που πραγματοποιήθηκε στις 17.12.2020 και παρέστησαν νόμιμα 15 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 46.782.194 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 156.961.721 κοινών ονομαστικών μετοχών και συνεπώς υπήρξε απαρτία 29,80%. 

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη, η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής: 

1. Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου και Συμμόρφωσης σε αντικατάσταση εκλιπόντος. 

Ανακοινώθηκε στην Γενική Συνέλευση η εκλογή του κ. Iωάννη Τσούμα ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου και Συμμόρφωσης στην συνεδρίαση του Δ.Σ. της 15.10.2020 σε αντικατάσταση του εκλιπόντος Σωτηρίου Φίλου. 

2. Τροποποίηση του άρθρου 20 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με τον αριθμό των Διευθυνόντων Συμβούλων και των αναπληρωτών τους και κωδικοποίηση του Καταστατικού. 

Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 20 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με τον αριθμό των Διευθυνόντων Συμβούλων και των αναπληρωτών τους και η κωδικοποίηση του Καταστατικού. Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους και έναν ή περισσότερους Αναπληρωτές τους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 46.782.194 (100,00%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 0. 

3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002 όπως τροποποιημένος ισχύει. 

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων εξέλεξε ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με εξαετή θητεία τους κ.κ. Σωκράτη Κόκκαλη του Πέτρου, Κωνσταντίνο Αντωνόπουλο του Γεωργίου, Χρυσόστομο Σφάτο του Δημητρίου, Νικόλαο Νικολακόπουλο του Ηλία, Φώτιο Κωνσταντέλλο του Λάμπρου, Χρήστο Δημητριάδη του Κωνσταντίνου, Αλέξανδρο Στέργιο Μάνο του Νικολάου, Αναστάσιο Τσούφη του Μιλτιάδη, Ιωάννη Τσουκαρίδη του Πέτρου και Ιωάννη Τσούμα του Κωνσταντίνου. Επίσης, όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ. Ιωάννη Τσούμα, Αναστάσιο Τσούφη και Ιωάννη Τσουκαρίδη. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 42.981.932 (91,88%), Κατά 3.800.262 (8,12%), Λευκά/Αποχή 0. 

4. Εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου και Συμμόρφωσης ως επιτροπής του Διοικητικού Συμβούλιου σύμφωνα με τον Ν. 4449/2017 και ορισμός της θητείας της. 

Εγκρίθηκε η εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου και Συμμόρφωσης με θητεία ισόχρονη με του Δ.Σ. και ορίσθηκαν ως μέλη της, σύμφωνα με τον Ν. 4449/2017, οι κ.κ. Α) Ιωάννης Τσούμας του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Β) Αναστάσιος Τσούφης του Μιλτιάδη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Γ) Ιωάννης Τσουκαρίδης του Πέτρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 42.983.869 (91,88%), Κατά 3.798.325 (8,12%), Λευκά/Αποχή 0. 

5. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 εταιρειών και ως εκ τούτου για τη διενέργεια για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία. 

Εγκρίθηκε η παροχή αδείας για τα μέλη του Δ.Σ. και τους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 εταιρειών και ως εκ τούτου για τη διενέργεια για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 46.632.194 (99,68%), Κατά 150.000 (0,32%), Λευκά/Αποχή 0.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Intralot: Ολοκληρώθηκε η πώληση του 80% της Intralot do Brazil

Η SAGA είναι ο μοναδικός έτερος μέτοχος της “Intralοt do Brasil” συμμετέχοντας με το υπόλοιπο 20%. Η Intralοt θα συνεχίσει να παρέχει τεχνολογία τυχερών παιχνιδιών στην “Intralοt do Brasil” μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αυξημένα τα έσοδα και τα κέρδη προ φόρων της Intralot το α΄ τρίμηνο

Τα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου κατά το Α’ τρίμηνο του 2021 παρουσιάζονται βελτιωμένα κατά 8,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. «Συνεχίζουμε να εστιάζουμε σε στρατηγικές αγορές με υψηλότερα περιθώρια» ανέφερε ο κ. Κόκκαλης.