ΓΔ: 905.04 -0.05% Τζίρος: 54.65 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Ενισχυμένα τα μεγέθη της Alpha Αστικά Ακίνητα στο εννεάμηνο

Σε επίπεδο ομίλου η Alpha Αστικά Ακίνητα σημείωσε έσοδα ύψους 9,7 εκ. ευρώ που ήταν αυξημένα από τα 9,6 εκατ. ευρώ που ήταν στο εννεάμηνο του 2019.

Βελτιωμένα ήταν τα μεγέθη της Alpha Αστικά Ακίνητα στο εννεάμηνο του 2020, με την εταιρεία να αναφέρει πως η εμφάνιση της πανδημίας του κορονοϊού (Covid-19) στις αρχές του έτους 2020 και η εξάπλωση αυτού στη χώρα οδήγησε στη λήψη σημαντικών μέτρων πρόληψης και προστασίας από την κυβέρνηση. 

Όσον αφορά τα έσοδα από μισθώσεις ακίνητων, η Alpha Αστικά Ακίνητα αναφέρει πως έχοντας καταρτίσει πολυετείς συμβάσεις με μισθωτές που το σύνολο σχεδόν της αξίας αυτών δεν επηρεάζεται από τις έκτακτες διατάξεις που εισήχθησαν στα πλαίσια σχετικών ρυθμίσεων δημιουργίας προστατευτικού θεσμικού πλαισίου λόγω covid 19, και που αφορούν τις μειωμένες καταβολές επί του μηνιαίων μισθωμάτων, δεν έχουν επηρεαστεί τα αποτελέσματα της εταιρείας και του ομίλου.

Αναφορικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19, η εταιρεία αναφέρει πως όπως αυτή διαφαίνεται κατά την ημερομηνία επισκόπησης των οικονομικών μεγεθών του γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2020, οι διαρκούσες έκτακτες συνθήκες δημιούργησαν καθυστερήσεις στο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης ορισμένων εργασιών και στην ολοκλήρωση συμφωνιών. Αρκετές όμως εξ αυτών (καθυστερήσεων), που αφορούσαν κυρίως εργασίες εκτιμήσεων, αντιμετωπισθήκαν επιτυχώς, για παράδειγμα με πιστοποιήσεις εξ αποστάσεως ή μέσω τηλεργασίας, ενώ όπου αυτό δεν κατέστη εφικτό, επαναπροσδιορίστηκε η αρχική προθεσμία εκτέλεσης/ολοκλήρωσης, χωρίς να επηρεασθεί ουσιωδώς η ροή των εσόδων της εταιρείας.

Αποτελέσματα εταιρείας Alpha Αστικά Ακίνητα

alpha astika akinita-apotelesmata

Σε επίπεδο εταιρείας, τα έσοδα από πωλήσεις στο εννεάμηνο του 2020 ανήλθαν στα 7,88 εκατ. ευρώ από 7,62 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2019, ενώ τα EBITDA ανήλθαν 1,90 εκατ. ευρώ από 913.000 ευρώ που ήταν στο αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Στο γ' τρίμηνο η εταιρεία σημείωσε έσοδα από πωλήσεις ύψους 2,8 εκατ. ευρώ, που ήταν αυξημένα από τα 2,22 εκατ. του αντίστοιχου τριμήνου το 2019.

Αποτελέσματα ομίλου Alpha Αστικά Ακίνητα

 Γ' Τρίμηνο 2020Σωρευτικά εως Γ' Τρίμηνο 2020Γ' Τρίμηνο 2019Σωρευτικά εως Γ' Τρίμηνο 2019 
   
Έσοδα από ΠΥ3.5299.7052.8109.603 
ΕΒΙΤ4781.580-333551 
ΕΒΙΤDA6542.102-1601.071 

Σε επίπεδο ομίλου, τα έσοδα από πωλήσεις στο εννεάμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν σε 9,7 εκατ. ευρώ από 9,6 εκατ. ευρώ που ήταν στο αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, ενώ τα EBITDA αυξήθηκαν στα 2,10 εκατ. ευρώ από 1,07 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2019. Όσο αναφορά σε μεγέθη του γ΄τριμήνου, ο όμιλος σημείωσε πωλήσεις 3,52 εκατ. ευρώ έναντι 2,81 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.

Επιπλέον, ουδεμία μεταβολή στη δανειακή θέση ή/και στη κεφαλαιακή διάρθρωση τόσο της εταιρείας όσο και των θυγατρικών της (Όμιλος), έλαβε χώρα κατά το γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2020, ούτε υπήρξε ουσιαστική διαφοροποίηση στα λοιπά μεγέθη της χρηματοοικονομικής τους θέσης κατά την ίδια περίοδο.

Με βάση τα δεδομένα και του γ΄ τριμήνου της χρήσης 2020, πιστωτικός κίνδυνος εκ της πιθανότητας μη ανταπόκρισης των πελατών μας στους συμφωνημένους όρους αποπληρωμής εκτιμάται ότι δεν θα υπάρξει, δοθέντος ότι οι αντισυμβαλλόμενοί μας διαθέτουν υψηλής ποιότητας κεφαλαιακή διάρθρωση και εν γένει υψηλή πιστοληπτική ικανότητα. Ως εκ τούτου εκτιμάται, ότι ούτε ο Όμιλος, ούτε η εταιρεία εκτίθενται σε σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο από εμπορικές απαιτήσεις.

Η ρευστότητα της Εταιρείας και των θυγατρικών της (Όμιλος) παρέμεινε υψηλή και στο τρίτο τρίμηνο του 2020 και δεν επηρεάστηκε ουσιωδώς, αφενός ένεκα της θετικής ροής των εσόδων από παροχή υπηρεσιών, αφετέρου λόγω της φερεγγυότητας των πελατών και των μισθωτών των ακινήτων της.

Όπως αναφέρει η Alpha Αστικά Ακίνητα στην ανακοίνωσή της, η εταιρεία και οι θυγατρικές της (Όμιλος) ανταποκρινόμενες πλήρως στις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που διαμορφωθήκαν για την αντιμετώπιση του εκτάκτου γεγονότος (Covid-19) υλοποιεί μια δέσμη μέτρων με κύριο άξονα την προστασία του προσωπικού και την ελαχιστοποίηση των οικονομικών συνεπειών από τα ληφθέντα προληπτικά μέτρα.

Υπό το παραπάνω πρίσμα, η Διοίκηση, με εξαιρετικά υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πελάτες της, στους εργαζόμενους, στους προμηθευτές, στους συνεργάτες της και στους επενδυτές, παρακολουθεί τις εξελίξεις σχετικά με την νόσο του κορονοϊού (Covid-19), μελετώντας τους πιθανούς παράγοντες κινδύνου που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και των συνεργατών της, τη χρηματοοικονομική της θέση, τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματά της.

Η Διοίκηση της εταιρείας έχει προχωρήσει στην αξιολόγηση για την επίπτωση του Covid-19 στις αξίες των ακινήτων καθώς και στα επενδυτικά ακίνητα ιδιοκτησίας της. Ως εκ τούτου, επειδή η εταιρία προσδιορίζει την εύλογη αξία των ακινήτων της με τη χρήση της μεθόδου εισοδήματος, και αφενός, όπως προαναφέραμε, το εισόδημα από τις μισθώσεις προκύπτει από πολυετείς συμβάσεις με μισθωτές που δεν περιλαμβάνονται στην προστασία των νόμων για τα μέτρα λόγω covid 19, αφετέρου, οι αντισυμβαλλόμενοί της είναι εν γένει υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας, εκτιμάται ότι, λαμβάνοντας υπ' οψιν την αβεβαιότητα που υπάρχει λόγω της εξέλιξης της πανδημίας στην οικονομία δεν υφίσταται λόγος απομείωσης της αξίας των ακινήτων κατά την 30.09.2020 γεγονός που θα επανεξεταστεί κατά την 31.12.2020.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ