Φωτο: Shutterstock

Aλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ

Για αλλαγές στο Διοικητικό της Συμβούλιο ενημέρωσε μέσω ανακοίνωσή της η εταιρεία ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ. Την παραίτησή του από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας υφαντουργείας ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ υπέβαλε ο κος Τζορμπατζάκης Μιχάλης.

Την παραίτησή του από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας υφαντουργείας ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ υπέβαλε ο κος Τζορμπατζάκης Μιχάλης. Για το υπόλοιπο της θητείας του θα αντικατασταθεί από τον κ. Θεοδώρο Ιπποκράτη.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εταιρείας:

Η ανώνυμος εταιρία ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019, ο κος Τζορμπατζάκης Μιχάλης υπέβαλε την παραίτηση του από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.


Η ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. έκανε αποδεκτή την παραίτηση του και αποφάσισε να διορισθεί νέο μέλος του Δ.Σ. ο κος Θεοδώρου Ιπποκράτης του Ανδρέα προς αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κου Τζορμπατζάκη Μιχάλη, και για το υπόλοιπο της θητείας αυτού. Η εκλογή αυτή του νέου μέλους Δ.Σ. θα τεθεί προς έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων.


Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου εκτείνεται μέχρι την τακτική γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί το αργότερο μέχρι την 20.6.2023.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα και καθόρισε τα μέλη του, σύμφωνα με τα άρθρα 3 & 4 του ν. 3016/2002 ως ακολούθως:

  1. Δημήτριος Εφραίμογλου του Μηνά, Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος.
  2. Σακελλαριάδης Γιάννης του Δημητρίου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος  
  3. Παναγιώτης Χριστοφυλάκης του Απόστολου, Εκτελεστικό μέλος
  4. Ιωάννης Ρήγος του Δημοσθένη, μη Εκτελεστικό μέλος.
  5. Κωνσταντίνος Αρεταίος του Γεωργίου, μη Εκτελεστικό μέλος.
  6. Ζητρίδης Αλέξιος του Γρηγορίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος.
  7. Θεοδώρου Ιπποκράτης του Ανδρέα, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας χορήγησε δικαιώματα υπογραφής αναφορικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι τρίτων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε εξασφάλιση ρευστότητας και κεφαλαίου κίνησης στοχεύει η B&F

Έτοιμη να αξιοποιήσει όλα τα έκτακτα εργαλεία χρηματοδότησης με κρατικές εγγυήσεις δηλώνει η B&F, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις συνέπειες από το κλείσιμο των καταστημάτων BSB και Lynne.