ΓΔ: 908.13 1.02% Τζίρος: 96.18 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: SOOC

Επ. Ανταγωνισμού: Εναρμονισμένες πρακτικές στη διανομή ρολογιών

Αυτεπάγγελτη έρευνας στην αγορά εμπορίας - διανομής ρολογιών χειρός για πιθανολογούμενες παραβατικές πρακτικές επιχειρήσεων, έπειτα από καταγγελία της εταιρείας Κωσταρέλος.

Για καθορισμό τιμών μεταπώλησης, ενέργειες για τον περιορισμό του παράλληλου εμπορίου και περιορισμό αμοιβαίων προμηθειών μεταξύ μελών δικτύου επιλεκτικής διανομής κατηγορούνται μεταξύ άλλων 7 εταιρείες διανομής ρολογιών. 

Αναλυτικά, η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ) θα συνεδριάσει στις 15 Φεβρουαρίου 2021 για να εξετάσει, κατόπιν Εισήγησης, εάν συντρέχει παράβαση των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά εμπορίας-διανομής ρολογιών χειρός, μετά από εξέταση καταγγελίας της εταιρείας Κωσταρέλος Ανώνυμη Εμπορική και Ξενοδοχειακή Εταιρεία και σχετικής αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (ΓΔΑ) στην ως άνω αγορά.

Στην Εισήγηση προτείνεται να διαπιστωθεί από την ΕΑ παράβαση των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ από τις εξής καταγγελλόμενες ή αυτεπαγγέλτως ερευνώμενες εταιρείες:

(i) Ταιμ Σέντερ Αντιπροσωπείες Εμπορία Ωρολογιών Κοσμημάτων Ηλεκτρονικών Ανώνυμη Εταιρεία,
(ii) Αικατερίνη Καντζίκη - Δημήτριος Κουτσικόπουλος IKE,
(iii) Shop & Trade Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ενδυμάτων Διανομής και Παροχής Υπηρεσιών,
(iv) Symbol Ελλάς Εισαγωγική Ανώνυμη Εταιρεία,
(v) Oris SA,
(vi) Amer Sports Export GMBH, και
(vii) Fossil (Europe) GMBH,
για τους λόγους που αναλυτικά περιγράφονται σε αυτήν, ενώ προτείνεται να απορριφθεί η καταγγελία κατά τα λοιπά. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Εισήγηση, από τα στοιχεία που προσκόμισε η καταγγέλλουσα, καθώς και από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από επιτόπιους ελέγχους και λοιπά μέτρα έρευνας της Υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι οι ως άνω εταιρείες έχουν υιοθετήσει, ανά διαφορετικά χρονικά διαστήματα η καθεμία κατά την περίοδο 2011 έως και σήμερα, πρακτικές, οι οποίες, ανά περίπτωση, έχουν λάβει τη μορφή: (α) καθορισμού τιμών μεταπώλησης, ή/ και (β) ενέργειες για τον περιορισμό του παράλληλου εμπορίου, ή/ και (γ) περιορισμού αμοιβαίων προμηθειών μεταξύ μελών δικτύου επιλεκτικής διανομής, ή/ και (δ) απαγόρευσης παθητικών πωλήσεων.

Υπό το φως των διαπιστώσεων αυτών, προτείνεται να επιβληθεί πρόστιμο στις εν λόγω εταιρείες, να υποχρεωθούν αυτές να παύσουν τις ως άνω διαπιστωθείσες παραβάσεις, στο βαθμό που αυτές συνεχίζονται και να τις παραλείπουν στο μέλλον, και να απειληθούν με πρόστιμο αν με απόφαση της ΕΑ βεβαιώνεται η συνέχιση ή επανάληψη των παραβάσεων.

Υπενθυμίζεται σχετικά ότι η Εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της διαδικασίας και τις απόψεις των μερών.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

iron-irwn-hrwn
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επ. Ανταγωνισμού: Ενέκρινε τον έλεγχο των ΗΡΩΝ Ι - ΗΡΩΝ ΙΙ από ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Η υλοποίηση της εν λόγω συμφωνίας αυξάνει το αποτύπωμα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην παραγωγή και εμπορία ενέργειας, ενισχύοντας τις προϋποθέσεις για έναν σημαντικό ρόλο του Ομίλου στην μεταβαλλόμενη ελληνική αγορά ενέργειας.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιστολή σε ΓΕΚ Τέρνα - Mytilineos από την Επ. Ανταγωνισμού για την Εγνατία

Στην επιστολή ζητείται από τους δύο ομίλους να παράσχουν στοιχεία για το πώς προσδιορίστηκε το ύψος του τιμήματος που προσέφεραν στον διαγωνισμό για την Εγνατία Οδό καθώς υπάρχει πολύ μεγάλη απόκλιση μεταξύ των προσφορών.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επ. Ανταγωνισμού: Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι σε εταιρείες εκτυπωτών

Οι έλεγχοι διενεργήθηκαν στις εγκαταστάσεις επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Αττικής και αποτελούν ένα προκαταρκτικό βήμα στο πλαίσιο έρευνας της Ε.Α. για τον εντοπισμό αντί-ανταγωνιστικών πρακτικών
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επ. Ανταγωνισμού: Έγκριση εξαγοράς της «Γεωθερμικός Στόχος II»

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε, ότι η υπό εξέταση συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού, στις αγορές στις οποίες αφορά.