ΓΔ: 909.16 0.56% Τζίρος: 50.80 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: Shutterstock

Motor Oil: Στις 23/6 η τακτική Γενική Συνέλευση για εκλογή διοίκησης

Όπως αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της η πρόταση διοίκησης και ορκωτών ελεγκτών είναι να μη διανεμηθεί μέρισμα για τη χρήση του προηγούμενου έτους.

Στις 23 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας Motor Oil προκειμένου να εκλεγεί νέο διοικητικό συμβούλιο και επιτροπή ελέγχου, όπως αναφέρει σε χρηματιστηριακή της ανακοίνωση. Παράλληλα ο όμιλος τονίζει ότι δεν θα προχωρήσει στη διανομή μερίσματος. 

Πιο αναλυτικά: «Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 23 Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στο Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza Hotel, επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α’ αριθμός 2, ΤΚ 105 64, Πλατεία Συντάγματος Δήμου Αθηναίων, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση), συμπεριλαμβανομένης και της μη Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018, της εταιρικής χρήσης 2020 (1.1.2020 – 31.12.2020) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών/ Πρόταση περί μη διανομής μερίσματος για τη χρήση 2020.
 2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για τη χρήση 2020 (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2020.
 3. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθόσον λήγει η θητεία του υπάρχοντος.
 4. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017.
 5. Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 2021 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
 6. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2021.
 7. Έγκριση προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για το διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018.
 8. Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου 4706/2020.
 9. Έγκριση αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 110 του Νόμου 4548/2018.
 10. Έγκριση διανομής κερδών προηγούμενων χρήσεων σε μέλη Δ.Σ και ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας.
 11. Υποβολή προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης αποδοχών των Μελών Δ.Σ. για την οικονομική Χρήση 2020 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018».
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Motor Oil: Τοποθέτηση συστήματος αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες

Οι μπαταρίες που εγκαταστάθηκαν μπορούν να αποθηκεύουν και ακολούθως να διοχετεύουν στο εσωτερικό δίκτυο του διυλιστηρίου 4MWh διαμορφώνοντας μια ευέλικτη και φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία.