ΓΔ: 873.99 0.10% Τζίρος: 41.03 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 16:42:34 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Alpha Trust

Κερδοφόρο το πρώτο τρίμηνο του 2021 για την Alpha Trust Ανδρομέδα

Τα ακαθάριστα έσοδα της Εταιρίας, ανήλθαν σε 1,15 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 3,58 εκατ. ευρώ , της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 761,49 χιλ. ευρώ.

Καθαρά κέρδη 758,26 χιλ. ευρώ, εμφάνισε η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ το α΄ τρίμηνο του 2021, έναντι ζημιών 3,73 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Έτσι, τα βασικά μεγέθη της Εταιρίας για το α΄ τρίμηνο του 2021 διαμορφώθηκαν ως εξής:

Τα ακαθάριστα έσοδα της Εταιρίας, ανήλθαν σε €1,15 εκατ., έναντι ζημιών €3,58 εκατ., της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Πηγή προέλευσης των ακαθάριστων εσόδων αποτελούν κατά βάση τα κέρδη από αποτίμηση χρεογράφων σε εύλογες αξίες με βάση τα Δ.Π.Χ.Α. και τα κέρδη από αγοραπωλησίες.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €761,49 χιλ. έναντι ζημιών €3,73 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε €758,26 χιλ. για το α΄τρίμηνο του 2021, έναντι ζημιών €3,73 εκατ. για το α΄τρίμηνο του 2020.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρίας την 31η Μαρτίου 2021, ανέρχονταν συνολικά σε €318,05 χιλ.

Για την περίοδο από 01/01/2021 έως 31/03/2021 το χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας σημείωσε άνοδο 5,98% με την εσωτερική αξία του χαρτοφυλακίου (Ν.Α.V.) να ανέρχεται σε €13,45 εκατ. ή €33,54 ανά μετοχή στις 31/03/2021.

Η διάρθρωση του χαρτοφυλακίου το α΄ τρίμηνο του 2021 περιλάμβανε επενδύσεις σε εισηγμένες μετοχές στο Χ.Α. κατά 98,69% και τοποθετήσεις σε ομόλογα κατά 2,40%.

Οι πέντε μεγαλύτερες μετοχικές συμμετοχές της Εταιρίας, κατά τη λήξη α΄ τριμήνου 2021, ήταν στις εταιρίες: QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε, ΤΙΤΑΝ Α.Ε,. ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

H μετοχή της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., διαπραγματευόταν στο Χρηματιστήριο Αθηνών με σημαντική έκπτωση (discount) -30,78% στις 28/05/2021, με την τιμή κλεισίματος να ανέρχεται σε €25,60. 

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ