ΓΔ: 864.44 0.74% Τζίρος: 29.23 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: Shutterstock

Motor Oil: Οι 4 άξονες προτεραιότητας για την ενεργειακή μετάβαση

Στη σημερινή γενική συνέλευση εγκρίθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.Tο ποσοστό απαρτίας διαμορφώθηκε σε 75,94%. Τι δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος κ. Τζανετάκης.

Τέσσερις άξονες προτεραιότητας της Motor Oil για την ενεργειακή μετάβαση, περιέγραψε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Πέτρος Τζαννετάκης, μιλώντας σήμερα στην ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων.

Οι προτεραιότητες είναι συγκεκριμένα:

  1. Συνεχής ενίσχυση της αποδοτικότητας του διυλιστηρίου και του εύρους των προϊόντων που παράγονται σε αυτό.
  2. Kινητικότητα (mobility), σχεδιασμός του πρατηρίου του μέλλοντος, αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.
  3. Eπενδύσεις σε ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
  4. Ανανεώσιμα και εναλλακτικά καύσιμα. Βιοκαύσιμα, ανάπτυξη υδρογόνου, κυκλική οικονομία.

«Η κρίση της πανδημίας επιτάχυνε μία σειρά από διαρθρωτικές αλλαγές και τάσεις στην οικονομία, στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε ως προαπαιτούμενο την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, ώστε οι οικονομίες των κρατών-μελών να γίνουν πιο βιώσιμες και ανθεκτικές», τόνισε ο κ. Τζαννετάκης. «Πρόκειται για έναν οδηγό σχετικά με τον επαναπροσανατολισμό των οικονομιών προς ένα νέο, καινοτόμο, ανταγωνιστικό και κοινωνικά δίκαιο αναπτυξιακό πρότυπο. Βασικοί άξονες του Σχεδίου, είναι η πράσινη μετάβαση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και οι ιδιωτικές επενδύσεις».

Η γενική συνέλευση εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο τα μέλη του οποίου είναι οι: Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης, Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης, Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης, Πέτρος Τζ. Τζαννετάκης, Δημοσθένης Ν. Βαρδινογιάννης, Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης, Νίκη Δ. Στουφή, Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρας, Ουρανία Ν-Π Αικατερινάρη και Δημήτρης-Αντώνιος Α. Ανυφαντάκις.

Στη σημερινή γενική συνέλευση εγκρίθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.Tο ποσοστό απαρτίας διαμορφώθηκε σε 75,94% δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 50 του νόμου 4548/2018 δεν ελήφθη υπόψη το ποσοστό των ίδιων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία.

Θέμα 1: Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2020 (σε ενοποιημένη και μη βάση) συμπεριλαμβανομένης και της μη Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης του Νόμου 4548/2018 καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών/ Εγκρίθηκε η πρόταση περί μη διανομής μερίσματος για τη χρήση 2020.

Θέμα 2: Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της Εταιρείας για τη χρήση 2020 και απηλλάγησαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2020.

Θέμα 3: Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο τα μέλη του οποίου είναι: Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης, Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης, Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης, Πέτρος Τζ. Τζαννετάκης, Δημοσθένης Ν. Βαρδινογιάννης, Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης, Νίκη Δ. Στουφή, Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρας, Ουρανία Ν-Π Αικατερινάρη και Δημήτρης Αντώνιος Α. Ανυφαντάκις. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ετήσια. Για τα τρία τελευταία μέλη του Δ.Σ. κ. κ. Κωνσταντάρα, Αικατερινάρη, Ανυφαντάκι έγινε η διαπίστωση από τη Συνέλευση πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας των σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου 4706/2020. 

Η Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα θα πραγματοποιηθεί σύντομα.

Θέμα 4: Ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017 όπως ισχύει. Ειδικότερα:

Ως προς το είδος της Επιτροπής Ελέγχου η Συνέλευση καθόρισε ότι θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή ήτοι με μέλη Δ.Σ. και τρίτα πρόσωπα.

Ως προς τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου η Συνέλευση αποφάσισε ότι η επιτροπή θα είναι τριμελής. Από τα τρία μέλη της επιτροπής ένα θα είναι ανεξάρτητο μέλος Δ.Σ., ένα θα είναι ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο και ένα θα είναι μη ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο.

Ως προς τη θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε από τη Συνέλευση ότι θα είναι ετήσια ήτοι αντίστοιχη αυτής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν των παραπάνω η Συνέλευση όρισε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ως κάτωθι:

  • Παναγιώτης Κωνσταντάρας του Ιωάννη (ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ.)
  • Σπυρίδων Κυρίτσης του Χαράλαμπου (ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο)
  • Κωνσταντίνος Θανόπουλος του Νικολάου (μη ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο)

Για τους κ. κ. Κωνσταντάρα και Κυρίτση έγινε η διαπίστωση από τη Συνέλευση πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας των σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου 4706/2020.

Ομοίως έγινε η εξακρίβωση από τη Συνέλευση ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και ότι άπαντα τα μέλη της διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή τη λογιστική.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστεί από τα μέλη της κατά τη συγκρότηση της τελευταίας σε Σώμα και θα είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία.

Τέλος η απερχόμενη Επιτροπή Ελέγχου (Πρόεδρος: Π. Ι. Κωνσταντάρας, τακτικά μέλη: κ.κ. Γ. Π. Αλεξανδρίδης, Κ. Ν. Θανόπουλος) υπέβαλε στη Συνέλευση την προβλεπόμενη στην ενότητα 4 θ) του άρθρου 74 του Νόμου 4706/2020 ετήσια έκθεση πεπραγμένων για τη χρήση 2020.  

Θέμα 5: Εξελέγη για τη χρήση 2021 ως τακτικός ελεγκτής ο κ. Τηλέμαχος Γεωργόπουλος (ΑΜ ΣΟΕΛ 19271) και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Κουτσός-Κουτσόπουλος Δημήτρης  (ΑΜ ΣΟΕΛ 26751) αμφότεροι της Deloitte Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Η αμοιβή τους ορίστηκε σε Ευρώ 275 χιλ. για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2021 και σε Ευρώ 170 χιλ. για τον φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2021 και την έκδοση του σχετικού φορολογικού πιστοποιητικού.

Θέμα 6: Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2020 (ετήσια σταθερή αμοιβή Ευρώ 30.000 για κάθε μέλος του Δ.Σ. ή Ευρώ 35.000 για κάθε μέλος της Επιτροπής Ελέγχου). Προ-εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2021 (ετήσια σταθερή αμοιβή Ευρώ 30.000 για κάθε μέλος του Δ.Σ. ή Ευρώ 35.000 για κάθε μέλος των Επιτροπών: Ελέγχου, Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών ή Ευρώ 40.000 για τους Προέδρους των Επιτροπών: Ελέγχου, Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών).

 

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Motor Oil: Τοποθέτηση συστήματος αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες

Οι μπαταρίες που εγκαταστάθηκαν μπορούν να αποθηκεύουν και ακολούθως να διοχετεύουν στο εσωτερικό δίκτυο του διυλιστηρίου 4MWh διαμορφώνοντας μια ευέλικτη και φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύριο ξεκινάει η διαπραγμάτευση του νέου ομολογιακού της Motor Oil

Η ομολογιακή έκδοση της Motor Oil είχε συγκεντρώσει το ενδιαφέρον του επενδυτικού κοινού καθώς στη δημόσια προσφορά υπερκαλύφθηκε κατά 5,1 φορές με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο κάτω εύρος των αποδόσεων.