ΓΔ: 909.16 0.56% Τζίρος: 50.80 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

REDS: Δεν απάλλαξαν οι μέτοχοι τη διοίκηση για τη διαχείριση του 2020

Οι μέτοχοι της REDS ενόψει αξιώσεων της εταιρείας κατά μελών του προηγούμενου ΔΣ για ζημιές που προκάλεσαν, δεν έδωσαν έγκριση της συνολικής διαχείρισης του 2020.

Δεν απαλλάσσεται από τυχόν ευθύνες που ενδέχεται να είχε η προηγούμενη διοίκηση της REDS, όπως αποφάσισε η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, με το 95,76% (εκ του 70,04% του μετοχικού κεφαλαίου που παρίστατο) να καταψηφίζει την απαλλαγή της. Υπήρξε ωστόσο η εισήγηση να ψηφιστεί η απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε σχετική ευθύνη για την εταιρική χρήση του 2020. Οι παριστάμενοι μέτοχοι της Reds ψήφισαν υπέρ της πρότασης απαλλαγής των ορκωτών λογιστών σε ποσοστό 100%.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση (Εταιρείας και Ομίλου) της χρήσης 01.01.2020 έως 31.12.2020, μετά των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών Εκθέσεων και Δηλώσεών του και την Έκθεση Ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών με ποσοστό 100% υπέρ.

Για την εγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 και την απαλλαγή των ορκωτών-ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2020, η τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε να μην χορηγήσει την έγκριση για τη συνολική διαχείριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2020 έως 31.12.2020, κατόπιν εισηγήσεως του Δ.Σ. της Εταιρείας ενόψει πιθανών αξιώσεων κατά μελών του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου για τυχόν ζημίες που προκάλεσαν με πράξεις ή παραλείψεις τους στην Εταιρεία ή/και σε συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις και στο πλαίσιο διενεργηθησόμενου και εν εξελίξει ελέγχου, οι οποίες είτε έχουν ασκηθεί, είτε θ΄ ασκηθούν στο μέλλον, και

Απήλλαξε τους ορκωτούς ελεγκτές, ήτοι τους κ.κ. Φώτιο Σμυρνή του Γρηγορίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 52861) και τον αναπληρωματικό αυτού κ. Μάριο Ψάλτη του Θωμά (Α.Μ. ΣΟΕΛ 38081) της ελεγκτικής εταιρείας «PriceWaterhouseCoopers» από κάθε σχετική ευθύνη για την εταιρική χρήση 01.01.2020 έως 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018. 

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

cambas-park-reds
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πολύ κοντά στην υλοποίηση το Cambas Park της REDS στην Παλλήνη

Το Cambas Park πρόκειται να αποτελέσει έναν πολυχώρο που θα συνδυάζει την εμπορική δραστηριότητα με την επιχειρηματικότητα, την ψυχαγωγία και την άθληση, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Διευθύνων Σύμβουλος της REDS.