ΓΔ: 903.33 0.85% Τζίρος: 55.06 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:04 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
GEKE, President Hotel, Xenodoxeio
Φωτο: President Hotel

Εγκρίθηκε το Πληροφοριακό Δελτίο για τη Δημόσια Πρόταση στη ΓΕΚΕ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προχώρησε στην έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της κας Δωροθέας Κεφαλά προς τη ΓΕΚΕ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την συνεδρίασή του στις 19 Ιουλίου ενέκρινε το περιεχόμενο του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της κας Δωροθέας Κεφαλά προς τους μετόχους της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΓΕΚΕ»
, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. 

Mε χρηματιστηριακή της ανακοίνωση η εταιρεία ΓΕΚΕ, που ελέγχει το ξενοδοχείο President είχε γνωστοποιήσει ότι η κ. Κεφαλά δεσμεύεται και αναλαμβάνει να αποκτήσει όλες τις μετοχές της Δημόσιας Πρότασης που θα της προσφερθούν, δηλαδή κατ’ ανώτατο αριθμό 577.816 μετοχές.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της: «η Δωροθέα Κεφαλά (στο εξής ο «Προτείνων») ανακοινώνει την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης (στο εξής η «Δημόσια Πρόταση»), σύμφωνα με το Ν. 3461/2006, όπως ισχύει σήμερα (στο εξής ο «Νόμος»), προς όλους τους κατόχους (στο εξής οι «Μέτοχοι») κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου, μετοχών (στο εξής οι «Μετοχές») της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΚΕ», (στο εξής η «υπό εξαγορά Εταιρεία» ή η «Εταιρεία»), για την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών τους.

Οι Δωροθέα Κεφαλά, Κωνσταντίνος Κεφάλας, Γεώργιος Κεφάλας και Αγγελική Κεφάλα (στο εξής οι «Βασικοί Μέτοχοι») υπέγραψαν την, με ισχύ από 11.05.2021 συμφωνία μετόχων (η «Συμφωνία Μετόχων») με την οποία συμφώνησαν να συντονιστούν μεταξύ τους κατά την έννοια του άρθρου 2 (ε) του Νόμου, ώστε να επιδιώξουν τον από κοινού έλεγχο της Εταιρείας. Δυνάμει της Συμφωνίας Μετόχων, οι Βασικοί Μέτοχοι ασκούν από κοινού 7.840.934 δικαιώματα ψήφου που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 93,14% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία και υπερέβησαν το όριο του 33,33%.

Λόγω της υπέρβασης του ορίου του 33,33% των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, δημιουργήθηκε για τους Βασικούς Μετόχους η υποχρέωση υποβολής Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του Νόμου. Στη Συμφωνία Μετόχων, οι Βασικοί Μέτοχοι συμφώνησαν όπως την συνεπαγόμενη υποχρεωτική δημόσια πρόταση διενεργήσει η Δωροθέα Κεφάλα ενεργώντας στο όνομά της και για λογαριασμό και των λοιπών Βασικών Μετόχων. Ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης την 10.6.2021 (στο εξής η «Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης»), ενημερώνοντας την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (στο εξής η «Ε.Κ.») και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και υποβάλλοντας ταυτόχρονα σε αυτούς σχέδιο του πληροφοριακού δελτίου (στο εξής το «Πληροφοριακό Δελτίο») και την έκθεση αποτίμησης των κινητών αξιών που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 6 και 7 του Νόμου.»

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

GEKE, President Hotel, Xenodoxeio
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η αιτιολογημένη γνώμη του Δ.Σ. της ΓΕΚΕ για την προσφορά της Δ. Κεφαλά

Το ΔΣ της ΓΕΚΕ αναφέρει πως η κα Δωροθέα Κεφαλά που έχει καταθέσει δημόσια πρόταση για να αποκτήσει τις μετοχές της εταιρείας προτίθεται να συνεχίσει τις δραστηριότητες της εταιρείας και δεν θα επιφέρει αλλαγές στη στρατηγική της.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Εγκρίθηκαν τα ενημερωτικά δελτία των Prodea και Premia

Στην Prodea αφορά τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, άυλων κοινών, ανώνυμων ομολογιών, με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως €300 εκατ.