ΓΔ: 894.74 0.69% Τζίρος: 60.66 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: SOOC

Phoenix Vega Mezz: Ένταξη των μετοχών της στην "ΕΝ.Α. PLUS" του Χ.Α.

H Εταιρία έχει αποκλειστικό σκοπό την κατοχή και διαχείριση ομολογιών μεσαίας και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.

H Phoenix Vega Mezz PLC («Phoenix Vega Mezz» ή «Εταιρία») ανακοίνωσε ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών («Χ.Α.»), κατόπιν της από 4 Αυγούστου 2021 συνεδρίασης της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών, αποδέχθηκε την αίτησή της για την ένταξη στην Κατηγορία «ΕΝ.Α. PLUS» της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών («ΕΝ.Α. PLUS») των μετοχών της («Ένταξη»), υπό την προϋπόθεση της επίτευξης επαρκούς διασποράς των μετοχών της με την ολοκλήρωση της εταιρικής πράξης της Πειραιώς Financial Holdings ΑΕ («Πειραιώς Financial Holdings» ή «PFH») (μείωση μετοχικού κεφαλαίου και επιστροφή σε είδος στους μετόχους της, των μετοχών της Phoenix Vega Mezz που κατέχει – «Εταιρική Πράξη»).

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της εταιρείας: «Σύμβουλος της Εταιρίας για την Ένταξη («Σύμβουλος ΕΝ.A.») είναι η Grant Thornton AE. H Εταιρία έχει αποκλειστικό σκοπό την κατοχή και διαχείριση ομολογιών μεσαίας και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας τιτλοποίησης απαιτήσεων των χαρτοφυλακίων Phoenix και Vega της PFH. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρίας αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12 Αυγούστου 2021, μετά την ολοκλήρωση της Εταιρικής Πράξης της PFH. Περισσότερες πληροφορίες για την Εταιρία και τις μετοχές της, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων, είναι διαθέσιμες στο Πληροφοριακό Έγγραφο Ένταξης που δημοσιεύθηκε στις 4 Αυγούστου 2021, σε ηλεκτρονική μορφή, στις ιστοσελίδες του Χ.Α., της Εταιρίας και του Συμβούλου ΕΝ.Α. Κατωτέρω, παρατίθεται το χρονοδιάγραμμα της προαναφερόμενης Εταιρικής Πράξης της PFH και της Ένταξης των μετοχών της Εταιρείας στην ΕΝ.Α. PLUS».

Το χρονοδιάγραμμα 


4 Αυγ 2021: Έγκριση της Ένταξης των μετοχών της Εταιρίας στην ΕΝ.Α. PLUS υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης της Εταιρικής Πράξης της Πειραιώς Financial Holdings.

4 Αυγ 2021: Ενημέρωση X.A. για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς Financial Holdings και τη διανομή των μετοχών της Phoenix Vega Mezz στους μετόχους της.

4 Αυγ 2021: Δημοσίευση δελτίου τύπου Χ.Α. σχετικά με την εισαγωγή των μετοχών της Phoenix Vega Mezz υπό τη αίρεση ολοκλήρωσης της Εταιρικής Πράξης της Πειραιώς Financial Holdings (μείωση μετοχικού κεφαλαίου
σε είδος).

4 Αυγ 2021: Δημοσίευση του Πληροφοριακού Εγγράφου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Συμβούλου ΕΝ.Α.).

4 Αυγ 2021: Ανακοίνωση της Πειραιώς Financial Holdings σχετικά με την εταιρική πράξη της μείωσης του κεφαλαίου σε είδος και της διανομής στους μετόχους της των μετοχών της Phoenix Vega Mezz που κατέχει.

6 Αυγ 2021: Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Πειραιώς Financial Holdings με το δικαίωμα στη διανομή των μετοχών της Phoenix Vega Mezz.

9 Αυγ 2021: Αποκοπή δικαιώματος της διανομής των μετοχών της Phoenix Vega Mezz στους μετόχους της Πειραιώς Financial Holdings (Ex - Date) // Διαπραγμάτευση των μετοχών Πειραιώς Financial Holdings με τη νέα ονομαστική αξία.

10 Αυγ 2021: Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων της διανομής σε είδος (Record Date).

11 Αυγ 2021: Δημοσίευση ανακοίνωσης της Εταιρίας στο Χ.Α. σχετικά με την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της στην ΕΝ.Α. PLUS.

11 Αυγ 2021: Πίστωση των μετοχών της Εταιρίας στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων/μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), όπως αυτοί προέκυψαν κατά την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων της Εταιρικής Πράξης της Πειραιώς Financial Holdings.

12 Αυγ 2021: Έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Phoenix Vega Mezz στην ΕN.A. PLUS.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

capital_maritime
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Capital: Από 2,6% έως 3% το εύρος απόδοσης για το ομόλογο των 150 εκατ.

Η δημόσια προσφορά θα ξεκινήσει στις 18 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 20 του μήνα, με το ομόλογο να έχει 5ετή διάρκεια, ενώ ο καθορισμός της απόδοσης θα γίνει με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών.
hdb
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΑ: Μνημόνιο Συνεργασίας με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Σκοπός της συνεργασίας είναι η από κοινού ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη τής καινοτόμου επιχειρηματικότητας, των βιώσιμων επενδύσεων και την ψηφιακή μετάβαση της ελληνικής αγοράς.